KARTELL

Nem marad köztetek

A kartell olyan versenytárs vállalatok és/vagy azok érdekképviseleti szervei közötti titkos megállapodás, amely a verseny kiiktatására vagy legalábbis annak korlátozására vonatkozik. Kartellmegállapodásokat kötni tilos, mert a legszigorúbb versenyjogsértés, és súlyosan károsíthatják a fogyasztókat. Előbb-utóbb kitudódik. Akár egy kartelltag is felfedheti, aki ezzel mentesülhet a felelősségre vonás alól. Sőt, bárki a versenyhatósághoz fordulhat, akinek információja van egy kartellről.

Kartellgyanú

Veszélyben a gazdasági verseny

Árkartell

Árkartell
Árkartell

Ha a versenytársak megállapodnak abban, hogy az adott terméket milyen áron fogják értékesíteni, vagy megegyeznek egy minimumárban. Megállapodhatnak az engedmények mértékéről vagy mellőzéséről, vagy éppen egy költség egységes továbbhárításáról is. Sőt, az is árkartellnek számít, ha egyeztetnek egymással az árak kiszámításának módjáról, az áremelés mértékéről vagy időpontjáról ahelyett, hogy azt egymástól függetlenül határoznák meg.

Piacfelosztás

Piacfelosztás
Piacfelosztás

Ha a versenytársak előre felosztják egymás között, hogy melyik vállalkozás, milyen fogyasztói körnek és/vagy milyen földrajzi területen és/vagy milyen terméket fog értékesíteni. Megállapodnak abban, hogy e körben nem versenyeznek egymással.

Korlátozások

Korlátozások
Korlátozások

Kartell az értékesítési feltételekről (pl. fizetési mód vagy határidő, kiegészítő szolgáltatás) való megállapodás is. Valamint az is annak számít, ha a versenytársak megegyeznek, hogy korlátozzák, egy adott termékből mennyit gyártanak, adnak el a piacon.

Összejátszás

Összejátszás
Összejátszás

Ha a pályázók a versenytárgyalások előtt egyeztetik egymással az ajánlataikat, megbeszélik, ki és hova nyújt, vagy nem nyújt be ajánlatot, előre meghatározzák a tendernyertest, illetve a támogatásért nyújtott kompenzációkat.

Titkos kartell

A kicsiktől a nagyokig bárki benne lehet
Bárki részese lehet, aki üzleti tevékenységet folytat - formától, elnevezéstől függetlenül.

A GVH által feltárt kartellekben résztvevő
347
vállalkozásból:
kis- és középvállalkozás:
250
nagyvállalat:
97

Lehetséges következmények

Ha kartellezik, a felelősségre vonás elkerülhetetlen

Az eddigi legnagyobb kartellbírságok*

*2003 és 2014 közötti kartellügyek alapján.
Ft
Banki kartell
Banki kartell
2013
Ft
Vasútépítő kartell
Vasútépítő kartell
2010
Ft
Banki kartell
Autópálya kartell
2003

A kartell megkárosít

Mennyit veszíthetünk egy-egy kartellen?

A nemzetközi és hazai példák azt mutatják, hogy kartell esetén
a fogyasztó legalább 10%-kal, de akár 49%-kal is többet fizet
egy adott termékért vagy szolgáltatásért.

A Kartell-chat segíthet

Anonim felület, ahol szakértőkkel beszélhet

Engedékenységi kérelem

Most még kiszállhat!
Az engedékenység lehetőséget ad a kartellező vállalkozások számára. Ha együttműködnek a GVH-val, teljesen vagy részlegesen mentesülhetnek a bírság alól.

1. Engedékenység

A vállalkozása úgy dönt, hogy engedékenységgel él.

2. Engedékenységi kérelem

Engedékenységi kérelmet nyújt be a GVH-hoz,
amiben feltárja a kartellt és a benne való részvételét. Vállalja, hogy:

2. Engedékenységi kérelem a, pont

azonnal megszünteti a kartellben való részvételét (kivéve, ha a feltárás érdeke ezzel ellentétes),

2. Engedékenységi kérelem b, pont

a GVH-val a teljes eljárás alatt együttműködik,

2. Engedékenységi kérelem c, pont

nem osztja meg mással a bizonyítékot.

3. Engedékenységi kérelem

Engedékenységi kérelmet nyújt be a GVH-hoz,
amiben feltárja a kartellt és a benne való részvételét. Vállalja, hogy:

3. Engedékenységi kérelem a, pont

az első, aki a kartell létére és annak feltárására alkalmas bizonyítékot szolgáltatja a GVH részére úgy, hogy arról a GVH nem tudott – mentesül a teljes bírságösszeg megfizetése alól. Akkor is, ha elsőként bizonyít olyan kartellt, amelyről ugyan tudott a GVH, de addig nem volt bizonyítéka.

3. Engedékenységi kérelem b, pont

a GVH-nak már voltak bizonyítékai a kartellre, de az ön vállalkozása többletinformációt szolgáltat, mentesülni ugyan nem tud, de csökkenhet a vállalkozására kiszabandó bírság mértéke:

  • ● 30-50%-kal, ha elsőként nyújtott be többletbizonyítékot.
  • ● 20-30%-kal, ha másodikként nyújtott be többletbizonyítékot.
  • ● Maximum 20%-kal, ha harmadikként nyújtott be többletbizonyítékot a GVH-hoz.