Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.092/2015/5. szám

A Fővárosi Törvényszék a [...] ügyvéd (...) által képviselt FEJÉR-FOG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Breznó köz 11.) I.r. és a Földényi, Lászay & Társai ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 41. 1/4., ügyintéző: [...] ügyvéd), valamint a [...] ügyvéd (...) által képviselt W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Bürmoos A-5111 Ignaz-Glaser Str. 53.) II.r. felpereseknek a dr. Dorkó Dalma vizsgáló által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hivatkozási szám: Vj-115/2010.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. évi június hó 2. napján kelt 16.K.30.473/2014/36. számú ítélete ellen az I.r. felperes által 37., a II.r. felperes által 38. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2016. évi január hó 13. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felpereseket arra, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek külön-külön 50.000 (azaz ötvenezer) - 50.000 (azaz ötvenezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - az I.r. felperes 440.000 (azaz négyszáznegyvenezer) forint, míg a Il.r. felperes 848.000 (azaz nyolcszáz-negyvennyolcezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.