Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
5.K.34.049/2014/22.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr.   ügyvéd (1051 Budapest, József nádor tér 5-6.) által képviselt Autocolor Festékgyártó és Forgalmazó Kft. (2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep) I.r., a dr.   ügyvéd (   ) által képviselt Ergolakk Kereskedelmi Kft. (1032 Budapest, Föld u. 69. 1/4.) II.r. és a dr.   ügyvéd (  ) által képviselt Autó Finish Kft. (1141 Budapest, Mogyoródi út 188.) III.r, felpereseknek a dr. Bak László bírósági képviseleti irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; lev. cím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.) alperes ellen versenyügyben hozott Vj-2-730/2010. (az egyes eljárás alá vontak számára betekinthető iratváltozatok: Vj-2-731/2010. - Vj-2-739/2010.; nyilvános iratváltozat: Vj-2-740/2010.) számú egybefoglalt közigazgatási döntés határozati részének felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi

ítéletet:

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az I.r., a Il.r. és a III.r, felperesek kereseteit elutasítja.

Kötelezi az I.r. felperest, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg az alperesnek 300.000 (azaz háromszázezer) forint perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 1.500.000 (azaz egymillió-ötszázezer) forint kereseti illetéket; kötelezi a Il.r. felperest, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (azaz egyszázezer) forint perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 858.000 (azaz nyolcszázötvennyolcezer) forint kereseti illetéket; kötelezi továbbá a III.r, felperest, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg az alperesnek 200.000 (azaz kettőszázezer) forint perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 1.500.000 (azaz egymillió-ötszázezer) forint kereseti illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított tizenöt nap alatt van helye fellebbezésnek, amelyet a Fővárosi Törvényszékhez címzetten, a jelen bíróságnál kell írásban, öt példányban előterjeszteni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.