Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.165/2015/6. szám

A Fővárosi Törvényszék a Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, József nádor tér 5-6., ügyintéző: [...] ügyvéd) AUTOCOLOR Festékgyártó és Forgalmazó Kft. (2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep) I. rendű, a [...] ügyvéd (... ) által képviselt ERGOLAKK Kereskedelmi Kft. (1032 Budapest, Föld u. 69.) II. rendű és a [...] ügyvéd (...) által képviselt Autó Finish Kft. (1143 Budapest, Mogyoródi út 188.) III. rendű felpereseknek a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hivatkozási szám: Vj/2/2010.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. évi október hó 1. napján kelt 5.K.34.049/2014/22. számú ítélete ellen a III. rendű felperes által 23. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2016. évi június hó 15. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel nem támadott rendelkezéseit nem érinti, fellebbezett rendelkezéseit helybenhagyja.

Kötelezi a III. rendű felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 100.000 (azaz százezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására- 2.500.000 (azaz kétmillió-ötszázezerszer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.