Nyomtatható verzió PDF formátumban

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság

Kfv. III. 37. 392/2015/5. szám

A Kúria a dr.  ügyvéd ( ) által képviselt SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz.) felperesnek a dr. Számadó Tamás irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében, amely perbe az alperes pernyertességének előmozdítása érdekében a dr.  ügyvéd ( ) által képviselt   beavatkozott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 3.K.28.923/2013. számon indult eljárásában a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2015. január 14. napján kelt 2.Kf.650.018/2014/11. számú jogerős ítélete ellen a felperes által 30. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán az alulírott napon megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

ítéletet:

A Kúria a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.Kf. 650.018/2014/11. számú ítéletét hatályában fenntartja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 100.000 (százezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

A Kúria kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 3.500.000 (hárommillióötszázezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.