Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.036/2015/7. szám

A Fővárosi Törvényszék a Varga Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: ...) által képviselt KAQUN Hungária Kft. (1173 Budapest, Strázsahegyi dűlő 7.) I. rendű és KAQUN Sport Kft. (1183 Budapest, Haladás u. 8.) II. rendű felpereseknek a dr. Nacsa Mónika jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hivatkozási szám: Vj/98/2010.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. évi március hó 11. napján kelt 5.K.31.748/2014/27. számú ítélete ellen a felperesek által 31. sorszám alatt előterjesztett és a Fővárosi Törvényszék előtt 3. sorszám alatt indokolt fellebbezés folytán a 2015. évi november hó 25. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felpereseket arra, hogy 15 napon belül egyetemlegesen fizessenek meg az alperesnek 100.000 (azaz egyszázezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - az I. rendű felperes 320.000 (azaz háromszázhúszezer) forint, míg a II. rendű felperes 80.000 (azaz nyolcvanezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.