Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/43/2011.

Iktatószám: Vj/43-641/2011.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a Boros Barna Albert vezérigazgató által képviselt BUDAPIÉRT Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1047 Budapest, Labdarúgó utca 19.),

 • az Ádám Éva felszámolóbiztos (LIKVID-B Csődmenedzser és Felszámoló Kft., 1051 Budapest, Nádor u. 26.) által képviselt GYÁRT-KER Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (5000 Szolnok, Újszászi út 13.),

 • a Csapó Gábor végelszámoló (LIKVID-B Csődmenedzser es Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság, 1051 Budapest, Nádor u. 26.) által képviselt SHV Holding Befektető és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt” (1116 Budapest, Barázda u. 42.),

 • a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6.) által képviselt I-COM Iroda - Kommunikáció Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Ezred utca 2.),

 • a Halász József és Kovács Zoltán ügyvezetők által képviselt BARÁT Papír Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6727 Szeged, Irinyi J utca 1.),

 • a Péter Ügyvédi Iroda (1016 Budapest, Naphegy u. 30.) által képviselt PAPÍRBÁZIS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2013 Pomáz, Toldi Miklós u 4.),

 • a Péter Ügyvédi Iroda (1016 Budapest, Naphegy u. 30.) által képviselt PAPIROSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Pallag utca 25. B. ép.),

 • a dr. Szabó Kálmán ügyvéd (Szabó Ügyvédi Iroda, 8000 Székesfehérvár, Dr. Koch L. u 16.) által képviselt ITV ALBATECH Irodagéptechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Jancsár köz 12.),

 • a Lipták Olivér ügyvezető által képviselt PAPIR-PONT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3776 Radostyán, Kossuth u 3.),

 • a Majdán Ervin ügyvezető által képviselt REGÁL Nyomdaipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1093 Budapest, Lónyay utca 36. 5. em. 4.),

 • a Fazekas Mihály ügyvezető által képviselt MEDI-PRINT Nyomdatechnikai és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Halász u. 3.),

 • a Kállay és Társa Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Dobsinai u. 19.) által képviselt Active Office Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Ezred utca 2. B2/6. ép. 4. lház. 1. em.),

 • a dr. Rácsai Ügyvédi Iroda (4025 Debrecen, Piac u. 1-3. 2. emelet 15. sz.) által képviselt LEPORELLÓ-3D Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4024 Debrecen, Burgundia u 14.),

 • a Jordán Attila cégvezető SCHWABO Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Ciprusutca 2-6.) és

 • a Szikszai Katalin ügyvezető által képviselt IRODATECHNIKA-KULCS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2800 Tatabánya, Erdész út 1.)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi 

határozatot.

Az eljáró versenytanács a Vj/43-579/2011. és a Vj/43-581/2011. sz. döntéseinek indokolása 606. pontjában a Papírbázis eljárás alá vont rövid elnevezése helyett a Medi-Print eljárás alá vont rövid elnevezésére javítja ki.

A döntés 606. pontjának indokolása így helyesen:

„A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2008 júliusában kiírt közbeszerzési pályázatát érintően a Budapiért, a Gyárt-ker és a Medi-Print jogsértése a Tpvt. 11. § (2) bekezdés d) pontjának megsértésével a Tpvt. 11. § (1) bekezdésében foglalt tilalomba ütközik.”

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.