Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/071-8/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda és Sólyom Ügyvédi Iroda által képviselt Mondi Corrugated Deutschland Holding GmbH (Raubling, Németország) és a Mondi Corrugated Poland BV. (Maastricht, Hollandia) kérelmezőknek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-a szerinti összefonódás engedélyezése iránt benyújtott kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda és Sólyom Ügyvédi Iroda által képviselt Duropack Wellpappe Ansbach GmbH (Ansbach, Németország) és a Duropack Bupak Obaly s.r.o. (České Budějovice, Cseh Köztársaság) - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-a (4) bekezdésének a) pontjára és a Versenytanács Vj-24/2012. számú eljárásban hozott döntésének 53-54. pontjaiban foglaltakra is figyelemmel - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy

  • a Mondi Corrugated Deutschland Holding GmbH közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Duropack Wellpappe Ansbach GmbH felett; továbbá

  • a Mondi Corrugated Poland BV. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Duropack Bupak Obaly s.r.o. felett.