Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/070-16/2012.
(A 2012. október 17-én kelt,
Vj/070-009/2012. sz. határozat nyilvános változata)

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (Budapest) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Budapest) kérelmezett, - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a kérelmezett tranzakcióhoz nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de az eljáró versenytanácsnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.