Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/081-8/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda által képviselt Bintorio Holdings Limited (Nicosia, Ciprus) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-a szerinti összefonódás engedélyezése iránt benyújtott kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda által képviselt Gehring Technologies Holding GmbH (München, Németország), - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-a (4) bekezdésének a) pontjára és a versenytanács Vj-24/2012. számú eljárásban hozott döntésének 53-54. pontjaiban foglaltakra is figyelemmel - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Penta-csoporthoz tartozó Bintorio Holdings Limited egyedüli irányítást szerezzen a Gehring Technologies Holding GmbH és leányvállalatai felett.