Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/083-11/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Nuscience Hungary Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. -nek (Székesfehérvár) a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: "Tpvt.") 23.§ szerinti összefonódás engedélyezési kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Forgó Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Trouw Nutrion Környe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Környe) - a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72.§ (4) bekezdésének a) pontja és a Versenytanács Vj-24/2012. számú eljárásban hozott határozatának 53-54. pontjában foglaltakra is figyelemmel, összhangban a kérelmező erre irányuló kérelmével - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Nuscience Hungary Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. megvásárolja a Trouw Nutrion Környe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek a takarmánygyártáshoz kapcsolódó - az általuk 2012. október 3-án megkötött Eszköz-átruházási Szerződésben meghatározott - eszközeit és jogait.