Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/110-8/2012 .

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt UNIÓ COOP Szövetkezeti és Kereskedelmi Zrt. (Miskolc) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-a szerinti összefonódás engedélyezése iránt benyújtott kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt Salgó Center COOP Kereskedelmi és Élelmiszeripari Zrt. (Salgótarján) - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-a (4) bekezdésének a) pontjára és a versenytanács Vj-24/2012. számú eljárásban hozott döntésének 53-54. pontjaiban foglaltakra is figyelemmel - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az UNIÓ COOP Szövetkezeti és Kereskedelmi Zrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Salgó Center COOP Kereskedelmi és Élelmiszeripari Zrt. felett, annak 93,71 százalékos szavazati jogot biztosító részvényeinek megszerzésével.