Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/69/2012.
Iktatószám : Vj/69-37/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. L. Zs. ügyvéd (Litter & Bíró Ügyvédi Iroda) által képviselt NEWAVE Kereskedelmi és Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Eger) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, megtévesztő reklám, valamint jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a NEWAVE Kereskedelmi és Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NEWAVE Kft., vagy eljárás alá vont) 2012. február 23. és május 31. között terjesztett "Kampány Kupon" elnevezésű promóciós anyagával megtévesztésre alkalmas reklámot tett közzé.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.