Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/075/2012.
Iktatószám: Vj/075-42/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (elsősorban eljáró ügyvéd: dr. F. G.) és a Steinmetz és Társa Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. S. B.) által képviselt TEVA Magyarország Zrt. (Gödöllő) eljárás alá vont vállalkozás ellen jogellenes összehasonlító reklám alkalmazása, üzletfelek megtévesztése és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács - a jelen versenyfelügyeleti eljárás egyidejű megszüntetésével - kötelezi a TEVA Magyarország Zrt.-t (a továbbiakban: eljárás alá vont) az általa tett, alábbiak szerinti vállalások teljesítésére.

 • A)

  Eljárás alá vont vállalja, hogy összesen 15.000.000 Ft-os (azaz tizenötmillió forintos) költséggel edukációs kampányt (a továbbiakban: "Edukációs Kampány") szervez és finanszíroz. Az "Edukációs kampány" bemutatja a fogyasztók számára fogyasztói szemszögből, hogy mi a különbség az ajánlott árak és az alkalmazott fogyasztói árak között, valamint hogy mit jelent a fogyasztói átlagár-különbség, továbbá, hogy az ár-összehasonlításnak milyen formái ismertek, azok milyen adatokon alapulnak, a fogyasztók számára milyen releváns információt hordoznak.

  Eljárás alá vont vállalja, hogy a 2014. január 1. és 2014. március 31. közötti időszakra tervezett "Edukációs Kampány" keretében fogyasztói tudatosságot növelő céllal

  • Társadalmi Célú Hirdetésként televíziós szpotot helyez el - legalább 10.000.000 Ft költséggel - országos kereskedelmi televíziókban és kábel televíziókban,

  • 2014. január 1-ig önálló honlapot (a továbbiakban: "Edukációs Honlap") készít, majd tart fenn három éven keresztül,

  • 10.000 db edukációs füzetet készít és terjeszt - elsősorban - gyógyszertárakban.

 • Eljárás alá vont vállalja továbbá, hogy az "Edukációs Kampány" valamennyi anyagát az "Edukációs Honlapon" legalább három éven keresztül a fogyasztók számára elérhetővé teszi és minden olyan - az "Edukációs Honlap" fenntartásának időszakában közölt - jövőbeli hirdetésében, amelyben az eljárás alá vont ajánlott árat kommunikál vagy amelyben versengő termékek árát hasonlítja össze, egyértelműen utalni fog a honlapra.

 • B)

  Eljárás alá vont vállalja, hogy megtéríti a fogyasztóknak a jelen versenyfelügyeleti eljárásban érintett időszakban vásárolt Saballo 30x [1] termék ténylegesen alkalmazott fogyasztói árának a hirdetésekben megjelenő ajánlott fogyasztói árat meghaladó részét (a továbbiakban: "Ajánlott Ár Különbség Megtérítése").

  Ezen kötelezettség keretében eljárás alá vont vállalja, hogy

  • valamennyi fogyasztó, illetve intézményi vásárló (pl. szociális otthonok) részére, aki számlával vagy bármely más hitelt érdemlő módon (pl. egészségpénztári igazolással) igazolni tudja, hogy 2012. június 6. és 2012. június 24. között az ajánlott fogyasztói árnál (1.499 Ft) magasabb összegen vásárolta meg a Saballo 30x terméket, az ajánlott fogyasztói ár és a tényleges fogyasztói ár különbözetét megtéríti;

  • amennyiben egy fogyasztó nem rendelkezik a vásárlás igazolásához szükséges patikai blokkal, számlával vagy egészségpénztári igazolással, azonban urológus szakorvosi ajánlótömbbel igazolni tudja, hogy a terméket az adott időszakban egy adott intézményi patikában megvásárolta, az eljárás alá vont beszerzi az adott patikától a Saballo 30x terméknek az adott időszakban alkalmazott fogyasztói árára vonatkozó információt és amennyiben a patika által alkalmazott fogyasztói ár meghaladja az ajánlott fogyasztói árat (1.499 Ft), az ajánlott fogyasztói ár és a tényleges fogyasztói ár különbözetét megtéríti a fogyasztó részére;

  • az ajánlott ár különbség megtérítésének a lehetőségéről a fogyasztókat (a jelen végzés kézhezvételét követően 60 napon belül) a patikák legalább 80%-ában kihelyezésre kerülő hirdetményen, továbbá a www.saballo.hu című honlapján tájékoztatja;

  • a fenti tájékoztatásokban (hirdetmények és www.saballo.hu honlap) megjelenítésre kerül, hogy a kompenzációt a vállalkozás a jelen versenyfelügyeleti eljárásban ajánlotta fel;

  • a fogyasztói megtérítési igényeket egy erre a célra létrehozott e-mail címen, valamint a postacímén fogadja a vonatkozó hirdetmény közzétételét követő 60 napon belül;

  • a megfelelően alátámasztott igény beérkezését követő 30 napon belül átutalással vagy postai kézbesítés útján téríti meg a fogyasztónak a különbözetet.

 • C)

  Eljárás alá vont vállalja, hogy megtéríti a fogyasztóknak azt az összeget, amennyivel a - jelen versenyfelügyeleti eljárásban érintett időszakban terjesztett egyes - reklámokban meghatározottnál (18, 20, illetve 23%-nál) kisebb különbséggel vásárolták meg a Saballo 60x [2] terméket a Prostamol Uno 60x [3] termékhez, annak ténylegesen alkalmazott árához képest (a továbbiakban: "Árkülönbség Megtérítés").

  Ezen kötelezettség keretében eljárás alá vont vállalja, hogy

  • valamennyi fogyasztónak, aki számlával vagy bármely más hitelt érdemlő módon (pl. egészségpénztári igazolás) igazolni tudja, hogy

   • 2012. július 2. és 2012. október 4. között a Saballo 60x terméket - akár csak egy alkalommal is - olyan áron vásárolta meg, amely ár és a Prostamol Uno 60x adott patikában ugyanazon időben alkalmazott fogyasztói ára közötti különbség kevesebb, mint 23% volt,

   • 2012. november 12. és 2012. december 1. között a Saballo 60x terméket - akár csak egy alkalommal is - olyan áron vásárolta meg, amely ár és a Prostamol Uno 60x adott patikában ugyanazon időben alkalmazott fogyasztói ára közötti különbség kevesebb, mint 20% volt,

   • 2013. február 4. és 2013. február 19. között a Saballo 60x terméket - akár csak egy alkalommal is - olyan áron vásárolta meg, amely ár és a Prostamol Uno 60x adott patikában ugyanazon időben alkalmazott fogyasztói ára közötti különbség kevesebb, mint 18 % volt,

  • az eltérést készpénz vagy utalvány formájában, a teljes vizsgálattal érintett időszakra (azaz összesen 8 hónapra, havi 30 kapszulával számolva) vonatkozóan utólagosan megtéríti;

  • a fogyasztó vonatkozó kérése esetén az adott patikának az adott időszakban alkalmazott Prostamol Uno 60x árára vonatkozó információt ésszerű időn belül a patikától beszerzi és arról a fogyasztót tájékoztatja;

  • amennyiben egy fogyasztó nem rendelkezik a vásárlás igazolásához szükséges patikai blokkal, számlával vagy egészségpénztári igazolással, azonban urológus szakorvosi ajánlótömbbel igazolni tudja, hogy a terméket az adott időszakban egy adott intézményi patikában megvásárolta, és vélelmezi, hogy a Saballo 60x ára - a fentiek szerinti időszakoktól függően - kevesebb, mint 23, 20, illetve 18%-kal volt alacsonyabb, mint a Prostamol Uno 60x ára, az eljárás alá vont beszerzi az adott patikától a Saballo 60x és a Prostamol Uno 60x termékeknek az adott időszakban alkalmazott fogyasztói árára vonatkozó információt és amennyiben a patika által alkalmazott fogyasztói árak különbsége nem éri el - időszaktól függően - a 23, 20, illetve 18%-ot, úgy az eltérést készpénz vagy utalvány formájában, a teljes érintett időszakra (azaz összesen 8 hónapra, havi 30 kapszulával számolva) utólagosan megtéríti;

  • az árkülönbség megtérítésének a lehetőségéről a fogyasztókat (a jelen végzés kézhezvételét követően 60 napon belül) a patikák legalább 80%-ában kihelyezésre kerülő hirdetményen, továbbá a www.saballo.hu című honlapján tájékoztatja;

  • a fenti tájékoztatásokban (hirdetmények és saját honlap) megjelenítésre kerül, hogy a kompenzációt a vállalkozás a jelen versenyfelügyeleti eljárásban ajánlotta fel;

  • a fogyasztói megtérítési igényeket egy erre a célra létrehozott e-mail címen, valamint a postacímén fogadja a vonatkozó hirdetmény közzétételét követő 60 napon belül;

  • a megfelelően alátámasztott igény beérkezését követő 45 napon belül átutalással vagy postai kézbesítés útján téríti meg a fogyasztónak az árkülönbözetet.

 • Eljárás alá vont vállalja, hogy az árkülönbség megtérítésének a lehetőségéről tájékoztató kommunikációs eszközök esetében a versenytárs termék nevét csak a legszükségesebb mértékben, kizárólag a vállalás megvalósítása érdekében tünteti fel.

 • D)

  Eljárás alá vont a jövőre nézve vállalja, hogy az ajánlott árakat, illetve ár-összehasonlítást tartalmazó kereskedelmi kommunikációja során - minden más jogszabályi előírás egyidejű betartása mellett és az "Edukációs Honlapra" vonatkozó vállaláson túl - az alábbiak szerint fog eljárni (a továbbiakban: "Magatartási Vállalások"):

  • ajánlott fogyasztói árat tartalmazó, arra alkalmas kereskedelmi kommunikációjában a hirdetés fő-részében egyértelműen és jól érzékelhetően tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a hirdetésben megjelenített árak ajánlott árak, amelyek alkalmazása a patikák számára nem kötelező, így attól az egyes patikák eltérhetnek;

  • ár-összehasonlítást tartalmazó, arra alkalmas kereskedelmi kommunikációjában a hirdetés fő-részében egyértelműen és jól érzékelhetően tájékoztatja a fogyasztókat az összehasonlított árak forrásáról, továbbá, amennyiben átlagárak kerülnek összehasonlításra, tájékoztatja a fogyasztókat az átlagárak megjelenítésének tényéről és felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy az átlagostól a tényleges árak eltérhetnek;

  • minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy az ajánlott fogyasztói árat a patikák tartani tudják, valamint ezen lépéseit, intézkedéseit megfelelően dokumentálja;

  • az "Edukációs Honlap" működése alatt az eljárás alá vont által alkalmazott, ajánlott árakat alkalmazó kereskedelmi kampány esetén,

   • amennyiben a fogyasztó által fizetett tényleges fogyasztói ár a kampány ideje alatt bármely esetben több mint 25%-kal eltér az ajánlott ártól, és

   • ezt az eltérést a fogyasztó számlával vagy más hasonló, hitelt érdemlő módon igazolni tudja,

  • úgy a 25%-ot meghaladó részt az érintett fogyasztóknak (kampányonként egy adott fogyasztónak egy esetben, legfeljebb egy hónapra szóló gyógyszer-mennyiséget tartalmazó készítmény után) utólag, ésszerű időn belül és a fogyasztó számára költségmentesen megtéríti;

  • erről a megtérítési kötelezettségéről az adott kampány kezdetétől az erre alkalmas kommunikációs eszközökön (pl. a nyomtatott médiában, szórólapokon, plakátokon) világosan tájékoztatja a fogyasztókat.

 • E)

  Eljárás alá vont vállalja, hogy vállalásai teljesítését, illetve az "Edukációs Honlap" működtetésének megkezdését (a teljes edukációs és kompenzációs dokumentáció megküldésével) legkésőbb 2014. április 31-ig külön felhívás nélkül igazolja.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A kérelmet a bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


 • :: j1

  30 darabos kiszerelésű Saballo 320 mg lágy kapszula

 • :: j2

  60 darabos kiszerelésű Saballo 320 mg lágy kapszula

 • :: j3

  60 darabos kiszerelésű Prostamol Uno 320 mg lágy kapszula