Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/97/2012.
Iktatószám: Vj/97-28 /2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa (a továbbiakban: Versenytanács) a Boboková Katerina ügyvezető által képviselt Direkt Market Kft. (Mosonmagyaróvár) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács a Csiga Elixír elnevezésű termék forgalmazhatóságának jogszerűségéről az eljárás alá vont által adott tájékoztatás vonatkozásában az eljárást megszünteti.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni. A kérelmet a bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.