Nyomtatható verzió PDF formátumban 

A határozathoz kijavító határozat tartozik (lásd kapcsolódó anyagok: Vj-65/2012/239) 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/65/2012.
Iktatószám: Vj/65-215/2012.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a dr. B. G. ügyvéd által képviselt ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Hegedűs Gyula u. 49-51., korábban 1215 Budapest, Ady Endre u. 57.) I. rendű;

 •  a K. dr. F. M. ügyvéd által képviselt EUROLARES Gépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6500 Baja, Déri sétány 26a.) II. rendű;

 •  a dr. K. L. A. ügyvéd (Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi iroda 1132 Budapest, Váci út 20.) által képviselt RVI Magyarország Tanácsadó Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) III. rendű;

 •  a K. L. G. üzletvezetésre jogosult tag által képviselt QUALIKO Műszaki Tervezési és Tanácsadói Iroda Bt. (1149 Budapest, Báróczi u. 8. 1.em. 2.) IV. rendű;

 •  a S. I. kereskedelmi igazgató által képviselt SCHNEIDER Investment Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 1.) V. rendű;

 •  a Dr. Sz. A. G. ügyvéd (Dr. Ronga Ügyvédi Iroda, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 69.) által képviselt AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termálenergetikai Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényházi u. 1.) VI. rendű;

 •  a Szörényi Ádám ügyvezető Innowatt Épületgépészeti Tervező és Szerelő Kft. (1222 Budapest, Fonó u. 2-6.) VII. rendű; és

 •  a dr. K. A. ügyvéd (Kiss Attila Ügyvédi Iroda) által képviselt ÉPREMA Építő és Tatarozó Kft. (6500 Baja 10035/9. Bokodi u 64.) VIII. rendű

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft. I. rendű és az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termálenergetikai Kft. VI. rendű eljárás alá vont vállalkozások egyeztették beadási áraikat a Komló város önkormányzata által a „Közösségek háza, Színház és Rendezvényterem” és a „Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda” elnevezésű, 2011. november 9. napján kiírt közbeszerzési eljárásokon, megsértve ezzel a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-ában foglalt tilalmat.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy az ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft. I. rendű eljárás alá vont egyeztette ajánlatát a QUALIKO Műszaki Tervezési és Tanácsadói Iroda Bt. IV. rendű eljárás alá vont vállalkozással az Országos Rendőr-főkapitányság 2011. június 3-án kiírt közbeszerzési eljárásán, megsértve ezzel a Tpvt. 11. §-ában foglalt tilalmat.

 1. Emellett az eljáró versenytanács megállapítja azt is, hogy az ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft. I. rendű, az EUROLARES Gépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. II. rendű, az RVI Magyarország Tanácsadó Kft. III. rendű és a SCHNEIDER Investment Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. V. rendű eljárás alá vont vállalkozások jogsértést követtek el, amikor megsértve a Tpvt. 11. §-ában foglalt tilalmat egyeztették beadási áraikat egyes megyei rendőr-főkapitányságok (a továbbiakban: RFK), által 2012. február végén és március elején kiírt közbeszerzési eljárásokon, az alábbiak szerint:

 •  a Bács-Kiskun Megyei RFK által kiírt pályázat esetében az ÉTER-1 egyeztette beadási árait az RVI Magyarország Tanácsadó Kft.-vel,

 • a Békés Megyei RFK által kiírt pályázat esetében az ÉTER-1, egyeztette beadási árait az RVI Magyarország Tanácsadó Kft-vel,

 • a Csongrád Megyei RFK által kiírt pályázat esetében az ÉTER-1, egyeztette beadási árait az EUROLARES Gépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel és az RVI Magyarország Tanácsadó Kft.-vel,

 • a Komárom-Esztergom Megyei RFK által kiírt pályázat esetében az ÉTER-1 egyeztette beadási árait a SCHNEIDER Investment Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel és az RVI Magyarország Tanácsadó Kft.-vel,

 • a Fejér Megyei RFK, - által kiírt pályázat esetében az ÉTER-1 egyeztette beadási árait az RVI Magyarország Tanácsadó Kft.-vel és az EUROLARES Gépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel.
 1. A megállapított jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi

 •  az ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft.-t 16.600.000 Ft, azaz Tizenhatmillió-hatszázezer forint,

 •  az EUROLARES Gépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 14.400.000 Ft, azaz Tizennégymillió-négyszázezer forint,

 •  az RVI Magyarország Tanácsadó Kft.-t 9.800.000 Ft, azaz Kilencmillió-nyolcszázezer forint,

 •  a QUALIKO Műszaki Tervezési és Tanácsadói Iroda Bt.-t 590.000 Ft, azaz Ötszázkilencvenezer forint,

 • a SCHNEIDER Investment Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t 30.600.000 Ft, azaz Harmincmillió-hatszázezer forint,

 •  az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termálnergetikai Kft.-t 76.400.000 Ft, azaz Hetvenhatmillió-négyszázezer forint,

bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

Az alábbi eljárás alá vont vállalkozások a bírság megfizetését részletekben is teljesíthetik, a következők szerint:

 • az EUROLARES Gépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. első alkalommal 3.400.000- (azaz Hárommillió-négyszázezer) forint részletet, majd ezt követően 5 (öt) alkalommal havonta egyenként 2.000.000 - (azaz Kettőmillió) forint részletet, majd 1 (egy) alkalommal 1.000.000 Ft (Egymillió) forint részletet köteles fizetni,

 • az RVI Magyarország Tanácsadó Kft. első alkalommal 1.800.000- (azaz Egymillió-nyolcszázezer) forint részletet, majd ezt követően 4 (négy) alkalommal havonta egyenként 2.000.000 - (azaz Kettőmillió) forint részletet köteles fizetni,

 • az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termálnergetikai Kft. első alkalommal 16.400.000- (azaz Tizenhatmillió-négyszázezer) forint részletet, majd ezt követően 4 (Négy) alkalommal további 15.000.000 - (azaz Tizenötmillió) forint részletet köteles fizetni.

oly módon, hogy az első alkalommal fizetendő részletet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül, majd a további részleteket az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, az adott hónap 15. napjáig a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek teljesíteni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás - egy összegben - esedékessé válik.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

***

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács megszünteti a versenyfelügyeleti eljárást

 • Komló Város Önkormányzata által 2011-ben kiírt, a jelen döntés 1. sz. mellékletének 1-6. pontjaiban felsorolt közbeszerzési eljárások, az ORFK 2012. évi tendere, a megyei rendőr-főkapitányságoknak a jelen döntés 2. sz. mellékletében felsorolt tenderei, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (a továbbiakban: BVSZTRK), valamint a Készenléti rendőrség pályázati felhívása kapcsán az eljárás alá vontak által tanúsított és jelen eljárásban vizsgált magatartások tekintetében, az ezekben az eljárásokban érintett valamennyi eljárás alá vonttal szemben.

továbbá

 • a Komló Város Önkormányzatának a Közösségek Háza, Színház és rendezvényterem KEOP pályázat keretében napelemes energiatermelés megvalósítása tárgyú, 2011. évi közbeszerzési eljárásával kapcsolatban SCHNEIDER Investment Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel szemben,

 • az ORFK által 2011. június 3-án kiírt közbeszerzési eljárásán az ajánlattételre felhívott, de ajánlattétel lehetőségével nem élő RVI Magyarország Tanácsadó Kft.-vel szemben,

 • a Bács-Kiskun Megyei RFK által kiírt pályázat esetében az EUROLARES Gépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel és az ajánlattételre felhívott, de ajánlattétel lehetőségével nem élő SCHNEIDER Investment Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel szemben,

 • a Békés Megyei RFK által kiírt pályázat esetében az EUROLARES Gépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel és az ajánlattételre felhívott, de ajánlattétel lehetőségével nem élő SCHNEIDER Investment Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel szemben,

 • a Csongrád Megyei RFK által kiírt pályázat esetében az ajánlattételre felhívott, de ajánlattétel lehetőségével nem élő SCHNEIDER Investment Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel szemben,

 • a Komárom-Esztergom Megyei RFK által kiírt pályázat esetében az ajánlattételre felhívott, de ajánlattétel lehetőségével nem élő EUROLARES Gépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

***

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.