Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/65/2012.
Iktatószám: Vj/65-239/2012.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

  • a dr. B. G. ügyvéd által képviselt ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Hegedűs Gyula u.  49-51., korábban 1215 Budapest, Ady Endre u. 57.) I. rendű;

  • a K. dr. F. M. ügyvéd által képviselt EUROLARES Gépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6500 Baja, Déri sétány 26a.) II. rendű;

  • a dr. K. L. A. ügyvéd (Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi iroda 1132 Budapest, Váci út 20.) által képviselt RVI Magyarország Tanácsadó Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) III. rendű;

  • a K. L. G. üzletvezetésre jogosult tag által képviselt QUALIKO Műszaki Tervezési és Tanácsadói Iroda Bt. (1149 Budapest, Báróczi u. 8. 1.em. 2.) IV. rendű;

  • az S. I. kereskedelmi igazgató által képviselt SCHNEIDER Investment Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 1.) V. rendű;

  • a dr N. P. (Nagy & Trócsányi Ügyvédi iroda 1126 Budapest, Ugocxsa u. 4/B) által képviselt AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termálenergetikai Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényházi u. 1.) VI. rendű;

  • a Szörényi Ádám ügyvezető Innowatt Épületgépészeti Tervező és Szerelő Kft. (1222 Budapest, Fonó u. 2-6.) VII. rendű; és

  • a dr. K. A. ügyvéd (Kiss Attila Ügyvédi Iroda) által képviselt ÉPREMA Építő és Tatarozó Kft. (6500 Baja 10035/9. Bokodi u 64.) VIII. rendű

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács 2014. december 22-én kelt, Vj/65-205/2012. számú határozatát akként javítja ki, hogy a határozat - az eljárás alá vontakat és jogi képviselőiket felsoroló - bevezető részének 13. sorában szereplő „a dr. Sz. A. G. ügyvéd (Dr. Ronga Ügyvédi Iroda, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 69.)” szövegrész helyébe „dr. N. P. (Nagy & Trócsányi Ügyvédi iroda 1126 Budapest, Ugocsa u. 4/B)” lép.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.