Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/7-9/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hetényi Ügyvédi Iroda által képviselt Heinzel Holding GmbH (Bécs, Ausztria) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-a szerinti összefonódás engedélyezése iránt benyújtott kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Hetényi Ügyvédi Iroda által képviselt SCA Graphic Laakirchen AG (Laakirchen, Ausztria) - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-a (4) bekezdésének a) pontjára és a versenytanács Vj-24/2012. számú eljárásban hozott döntésének 53-54. pontjaiban foglaltakra is figyelemmel - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Heinzel Holding GmbH közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a SCA Graphic Laakirchen AG felett, annak valamennyi részvénye megvásárlásával.