Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj//008-12/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Ráthonyi Zoltán ügyvezető által képviselt ALASZKA Kereskedelmi Kft. (Debrecen) és a Tyetyák Magdolna ügyvezető által képviselt ÉLÉSKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Gyula) kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Réczicza White & Case LLP (Budapest) által képviselt Profi Magyarország Kereskedelmi Zrt. (Monor) és Csemege-Match Kereskedelmi Zrt. (Vecsés) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

  • engedélyezi, hogy a 2013. január 15-én kötött szerződések szerinti tartalommal a Profi Magyarország Kereskedelmi Zrt. 468. számú kiskereskedelmi egysége az ÉLÉSKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részévé váljon;

  • megállapítja, hogy az ALASZKA Kereskedelmi Kft., valamint a Csemege-Match Kereskedelmi Zrt. és a Profi Magyarország Kereskedelmi Zrt. 136. és a 139. számú kiskereskedelmi egységekre nézve 2012. december 18-án létrejött szerződésekhez nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.