Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/010-15/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda által képviselt OBI Hungary Retail Kereskedelmi Kft. (Budapest) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda által képviselt Bricostore Hungária Ingatlan Ingatlanforgalmazó, Értékesítő és Hasznosító Kft. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Bricostore Hungária Ingatlan Ingatlanforgalmazó, Értékesítő és Hasznosító Kft.-nek a 2013. január 17-én kötött Bérleti Szerződések szerinti vállalkozásrészei az OBI Hungary Retail Kereskedelmi Kft. részévé váljanak.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.