Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/016/2013.
Iktatószám : Vj/016-38 /2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. G. Gy. ügyvéd (Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.) által képviselt McDonald's Magyarországi Étterem Hálózat Kft. (1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b.) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a McDonald's Magyarországi Étterem Hálózat Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor

  • 2012. január 1. és 2012. június 10. között a Prémium Grillcsirke saláta, 2012. június 11. és 2012. július 10. között a Prémium saláta grillcsirkével, 2012. július 11. és 2013. február 12. között a Prémium saláta grillezett csirkehússal,

  • 2012. január 1. és 2013. február 12. között a McWrap grillezett csirkehússal,

  • 2012. január 1. és 2012. július 10. között az Ínyenc Grillcsirke szendvics, 2012. július 11. és 2013. február 12. között az Ínyenc szendvics grillezett csirkehússal,

  • 2012. június 11. és 2012. július 10. között a Prémium saláta panírozott csirkével, 2012. július 11. és 2013. február 12. között a Prémium saláta panírozott csirkehússal,

  • 2012. január 1. és 2013. február 12. között a McWrap panírozott csirkehússal,

  • 2012. január 26. és 2012. március 28. között a Csirkemell csíkok (3db),

  • 2012. december 6. és 2013. február 12. között a Ropogós csirkemell csíkok (2db)

elnevezésű termékek megnevezése és a képi megjelenítése révén valótlan tájékoztatást adott a termékek csirkehús tartalmával, azok elkészítése során alkalmazott technológiával kapcsolatban.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács megtiltja a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Az eljáró versenytanács a McDonald's Magyarországi Étterem Hálózat Kft.-t 15.000.000 Ft (tizenötmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.