Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/40/2013.
Iktatószám: Vj/40-260/2013.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a dr. Sz. A. ügyvéd (Szilvágyi Ügyvédi Iroda) által képviselt ATI Autóközlekedési Tanintézet Kft. (9024 Győr, Zrínyi út 21.) I. rendű

 • a dr. Cs. Z. ügyvéd (dr. Csizmadia Zoltán Ügyvédi Iroda) által képviselt "BILUX" Győr-Moson-Sopron Megyei Gépjárművezető Kft. (9028 Győr Jereváni u. 42.) II. rendű;

 • a dr. H. Z. ügyvéd (dr. Horváth Z. Ügyvédi Iroda) által képviselt Göbölös Gábor egyéni vállalkozó (Győr) III. rendű;

 • dr. H. Z. ügyvéd (dr. Horváth Z. Ügyvédi Iroda) által képviselt HORVÁTH TANODA Oktató és Vizsgaközpont Kft. (9330 Kapuvár, Kossuth Lajos u. 17.) IV. rendű

 • Koczka József egyéni vállalkozó (Pannonhalma) V. rendű;

 • a dr. H. Z. ügyvéd (dr. Horváth Z. Ügyvédi Iroda) által képviseltKránitz Csaba egyéni vállalkozó (Győrújfalu) VI. rendű;

 • a K. I. által képviselt MAZSOLA AUTÓS TANODA Szolgáltató Bt. (9022 Győr, Zrínyi Miklós u. 21.) VII. rendű;

 • a P. A. által képviselt "New Easy Rider" Autósiskola Járművezető-képző Kft. (9022 Győr, Liszt Ferenc u. 11.) VIII. rendű;

 • a T. J. által képviselt PANDA Autósiskola, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (9028 Győr, Banai u. 5. ill. 9023 Győr, Csaba u. 16.) IX. rendű;

 • a dr. H. Z. ügyvéd (dr. Horváth Z. Ügyvédi Iroda) által képviselt QUALITÄT GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ Kft. (9021 Győr, Városház tér 3.) X. rendű;

 • Roncz József egyéni vállalkozó (Győr) XI. rendű;

 • Schreiner Zsolt egyéni vállalkozó (Nyúl) XII. rendű,

 • Stern László egyéni vállalkozó (Győr) XIII. rendű;

 • a dr. H. Z. ügyvéd (dr. Horváth Z. Ügyvédi Iroda) által képviselt Szabó Károly egyéni vállalkozó (Győr) XIV. rendű és

 • a dr. H. Z. ügyvéd (dr. Horváth Z. Ügyvédi Iroda) által képviselt Szücs József egyéni vállalkozó (Győr) XV. rendű

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban  – tárgyalás tartását követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozások jogsértést követtek el, amikor a 2012. április 5-i találkozón versenykorlátozó céllal megállapodtak a B kategóriás járművezetők győri képzésére alkalmazott tanfolyami díjak megemeléséről.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi az

 • ATI Autóközlekedési Tanintézet Kft.-t 430.000,- Ft, azaz Négyszázharmincezer forint;

 • a "BILUX" Győr-Moson-Sopron Megyei Gépjárművezető Kft.-t 9.100.000,- Ft, azaz Kilenmillió-egyszázezer forint;

 • Göbölös Gábor egyéni vállalkozót 650.000,- Ft, azaz Hatszázötvenezer forint;

 • a HORVÁTH TANODA Oktató és Vizsgaközpont Kft.-t 725.000,- Ft, azaz Hétszázhuszonötezer forint;

 • Koczka József egyéni vállalkozót 85.000,- Ft, azaz Nyolcvanötezer forint;

 • Kránitz Csaba egyéni vállalkozót 285.000,- Ft, azaz Kettőszáznyolcvanötezer forint;

 • a MAZSOLA AUTÓS TANODA Szolgáltató Bt.-t 430.000,- Ft, azaz Négyzázharmincezer forint;

 • a "New Easy Rider" Autósiskola Járművezető-képző Kft.-t 1.450.000,- Ft, azaz Egymillió-négyszázötvenezer forint;

 • a PANDA Autósiskola, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint;

 • a QUALITÄT GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ Kft.-t 2.180.000,- Ft, azaz Kettőmillió-egyszáznyolcvanezer forint;

 • Roncz József egyéni vállalkozót 390.000,- Ft, azaz Háromszázkilencvenezer forint;

 • Schreiner Zsolt egyéni vállalkozót 285.000,- Ft, azaz Kettőszáznyolcvanötezer forint;

 • Stern László egyéni vállalkozót 135.000,- Ft, azaz Egyszázharmincötezer forint;

 • Szabó Károly egyéni vállalkozót 835.000,- Ft, azaz Nyolcszázharmincötezer forint és

 • Szücs József egyéni vállalkozót 2.230.000,- Ft, azaz Kettőmillió-kettőszázharmincezer forint

 

bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

 A bírság befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

***

 Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

 Az eljáró versenytanács megszünteti a versenyfelügyeleti eljárást az eljárás alá vontak által tanúsított és jelen eljárásban vizsgált alábbi magatartások tekintetében:

 • a 2011. január 1. és 2012. április 4. közötti időszakban tanúsított valamennyi magatartás,

 • a teljes vizsgált időszakban a Győrön kívüli képzések, valamint

 • a teljes vizsgált időszakban a B kategórián kívüli járművezetői és egyéb tanfolyamok kapcsán tanúsított magatartások tekintetében.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

***

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.