Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62 Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/78/2013.
Iktatószám: Vj/78-138/2013.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) és a Dr. Máttyus Ádám Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) által képviselt MasterCard Europe Sprl (Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium), valamint az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti az eljárás alá vontak által közösen vállalt alábbi kötelezettség egyidejű elfogadásával:

A MasterCard Europe Sprl és az OTP Bank Nyrt. megállapodnak, hogy a közöttük létrejött támogatási szerződésbe („Customer Segment Agreement”) foglalt támogatás kártyaarányhoz történő kikötését 2014. január 1-jei, visszamenőleges hatállyal megszűntetik.

A végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nem peres eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.