Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/93/2013.
Iktatószám: Vj/93-46/2013.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. B. R. ügyvéd által képviselt TV Brands Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 7.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és a támogatással nem rendelkező gyógyászati segédeszköz reklámozására vonatkozó szabályok feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a TV Brands Kft. azáltal, hogy 2011 áprilisa és 2013 júniusa közötti időszakban, illetve a honlap vonatkozásában 2011 áprilisától folyamatosan

  1. a 2:04 perc hosszúságú televízió reklámokban, a bemutatótermi plakátokon, a 2013. áprilisi és júliusi DM levélben, a www.reduline36.hu honlapon közöltekben nem tüntette fel fel a Reduline 36®  elnevezésű termékével kapcsolatban a termék gyógyászati segédeszköz termékkategóriáját,

  2. a 2.04 perc hosszúságú televízió reklámokban, a bemutatótermi plakátokon, és a 2013. áprilisi DM levélben a Reduline 36®  elnevezésű termékével kapcsolatban nem tüntette fel a gyógyászati segédeszközök vonatkozásában kötelezően alkalmazandó figyelmeztető szöveget,

  3. a 2.04 perc hosszúságú televízió reklámokban, a bemutatótermi plakátokon, és a 2013. áprilisi DM levélben a Reduline 36®  elnevezésű termékével kapcsolatban nem tüntette fel a használati útmutató megismerésének szükségességére vonatkozó felhívást,

  4. az 1.06 és 2.04 perc hosszúságú televízió reklámokban, a 2013. áprilisi és júliusi DM levélben és a www.reduline36.hu honlapon a Reduline 36®  terméket nem a használati útmutató szerint mutatta be,

  5. az 1.06 és 2.04 perc hosszúságú televízió reklámokban, a bemutatótermi plakátokon, a 2013. áprilisi DM levélben és a www.reduline36.hu honlapon megtévesztő módon állította, hogy a termék természetes hatóanyagot tartalmaz,

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot és jogsértő reklámozást folytatott.

II. Az eljáró versenytanács megtiltja az I.a, az I.d. és az I.e. pontok szerint meghatározott jogsértő magatartás további folytatását.

III. Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a II. pontban leírt tiltás végrehajtását legkésőbb e határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatalnak.

IV. Az I. pontban felsorolt jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat 10.000.000 Ft (azaz tízmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.