Tájékoztatás a Gazdasági Versenyhivatal honlapjai és az elektronikus levelezés során naplózott személyes adatok kezeléséről

1. Adatkezelő

Név:

Gazdasági Versenyhivatal (GVH)

Székhely:

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.

Postacím:

1534 Budapest Pf.: 958

Telefon:

(+36-1) 472-8900

Honlap:

www.gvh.hu

 2. Adatvédelmi tisztviselő

Név:

dr. Lechner Viktória Ágnes

E-mail:

adatvedelem@gvh.hu

Telefon:

(+36-1) 472-8945

3. A www.gvh.hu honlap és a Gazdasági Versenyhivatal által működtetett elektronikus alkalmazások és az elektronikus levelezés naplózása

3.1. A kezelt személyes adatok köre

A Gazdasági Versenyhivatal elektronikus alkalmazásainak használata vagy a Gazdasági Versenyhivatal által működtetett e-mail címre történő levélküldés során a szolgáltatásokat biztosító informatikai rendszerek az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül naplózzák a Gazdasági Versenyhivatal szervereivel kapcsolatot létesítő informatikai rendszerek IP címét.


3.2. Az adatkezelés célja

Az IP cím szolgáltatása a honlap és az elektronikus alkalmazások használatának, illetve az elektronikus levélküldésnek az alapfeltétele. A hozzáférés naplózásának célja az elektronikus tartalomszolgáltatás, valamint az elektronikus levelezőrendszer hibamentes, folyamatos és zavartalan működésének fenntartása, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvénynek való megfelelés.


3.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés részben a Gazdasági Versenyhivatalra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez [adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pont], részben pedig jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.


3.4. Az adatkezelés időtartama

A naplózási adatokat a Gazdasági Versenyhivatal 90 napig tárolja.


3.5. A felhasznált sütik (cookies)

A Gazdasági Versenyhivatal a honlapján nem használ cookie-kat, ez alól az eseti (kampány) jellegű felugró (popup) ablakok megjelenítése kivétel abból a célból, hogy az ablak – ha a felhasználó már megtekintette – ne jöjjön elő ismét a weboldal következő megnyitásakor. A  cookie-k tárolására a felhasználó számítógépén, az általa használt böngészőben kerül sor, ezeket a böngésző beállításai között a felhasználó bármikor törölheti.

A www.gvh.hu  látogatottsági statisztikai adatainak megismerése érdekében a Gazdasági Versenyhivatal a Google Analytics szolgáltatásait használja, az IP címeket lerövidítve, vagyis egyértelmű azonosításra alkalmatlan módon továbbítja.


3.6. A személyes adatok

Gazdasági Versenyhivatal általi kezelésének további szabályairól, az adatbiztonsággal kapcsolatos tudnivalókról, valamint az érintettet megillető jogokról és azok érvényesítéséről részletes tájékoztatás érhető el a Gazdasági Versenyhivatal honlapján.