Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Antitröszt Iroda
Iktatószám: AL/327-270/2022.

H i r d e t m é n y

A Gazdasági Versenyhivatal hirdetményi úton közli, hogy a hőszigetelő anyagok hazai piacán a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 43/D. § (1a) bekezdése alapján a piaci folyamatok feltárása és értékelése céljából indított gyorsított ágazati vizsgálatban a gyorsított ágazati vizsgálati jelentéstervezet elkészítésének határidejét a Tpvt. 43/E. § (2) bekezdése alapján egy hónappal meghosszabbítja.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 43/E. § (2) bekezdése szerint a gyorsított ágazati vizsgálati jelentéstervezet elkészítésének határidejét meghosszabbító végzést jelen hirdetménnyel közli.

A hirdetmény kifüggesztésének időpontja: 2022. július 15.

A hirdetmény levételének időpontja: 2022. július 30.

 

Budapest, 2022. július 15.

 

Rigó Csaba Balázs

elnök