Vj-2/2003/49

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

 • -

  a Westel Mobil Rt. (Budapest),

 • -

  a Fotex Első Amerikai-Magyar Fotószolgáltatási Rt. (Budapest),

 • -

  a Fotex 2000 Fotószolgáltatási Kft. (Budapest),

 • -

  a Fotex OFOTÉRT Optika és Fotócikk Kereskedelmi Kft. (Budapest), és

 • -

  a Keravill Nagy- és Kiskereskedelmi Rt. (Budapest)

ellen versenykorlátozó megállapodás és gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztett, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresetnek van helye.

Indoklás

I.

Tényállás

A feltételezett jogsértés

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) azért indított versenyfelügyeleti eljárást, mivel észlelte, hogy eljárás alá vontak olyan szerződésmódosításokat kezdeményeztek üzletkötőikkel, amelyek gazdasági erőfölényes helyzet esetén felvetik a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény gazdasági erőfölénnyel való visszaélést tiltó 21. § sérelmét.

 • 2.

  Az eljárás indító határozat kifogásolta továbbá, hogy Domino termékek értékesítésére vonatkozó szerződések esetében egyrészt a fogyasztói árat, a kereskedelmi árrés nagyságát a Westel Mobil Rt. határozza meg, másrészt kizárólagos beszerzésre vonatkozó előírásokat tartalmaznak, ami ellentétes lehet a versenykorlátozó megállapodásokat tiltó 11. §-al.

Az eljárás alá vont vállalkozások tevékenysége

 • 3.

  A Westel Mobil Rt. (a továbbiakban: Westel) fő tevékenysége koncessziós szerződésen alapuló mobil rádiótelefon szolgáltatás Westel 900 és 1800 digitális technológiával. Emellett Internet hozzáférési, bérelt vonali, adathálózati és egyéb kommunikációs szolgáltatást nyújt, és fő tevékenységéhez kapcsolódóan jelen van a mobiltelefonok és tartozékok értékesítésének piacán is.

 • 4.

  A Fotex Rt. fő tevékenysége a vagyonkezelés, illetve a holdingtevékenység. Értékesítési tevékenységet nem végez, ilyen tevékenységből árbevételt nem realizál, a vizsgált szerződésen alapuló kötelezettsége a Fotex csoport tagjainak a szerződés által szabályozott tevékenysége, illetve ebből a Westel felé keletkező esetleges tartozásai tekintetében készfizető kezesség vállalása.

 • 5.

  A Keravill Rt. fő tevékenysége műszaki cikkek nagy- és kiskereskedelme. Westel termékeket 14 saját üzemeltetésű boltjában árul. Ezen kívül mintegy 60 aldealerrel kötött megbízási szerződést az eljárás által érintett tevékenység folytatására, ami további 120 értékesítési helyet jelent.

 • 6.

  A Fotex 2000 Kft. fő tevékenysége fotószolgáltatás, valamint fotócikk kis- és nagykereskedelem. Korábban a meglévő 15 boltból álló bolthálózatában saját termékei, illetve szolgáltatásai mellett Westel normál előfizetéseket, illetve DOMINO termékeket is kínált a fogyasztóknak, ma a fogyasztói szokások és igények változásából eredően csak DOMINO termékek értékesítésével foglalkozik. Aldealeri hálózatot nem működtet, ilyen tevékenységre vonatkozóan szerződései nincsenek

 • 7.

  A Fotex-Ofotért Kft. fő tevékenysége látszerészet és optika. Hatvanöt saját működtetésű boltja mellett 12 Ofotért-franchise rendszerben működtetett bolt alkotja az Ofotért bolthálózatát. Saját működtetésű boltjai közül ötvenben értékesítik a Westel termékeit is, saját áruik mellett, a franchise rendszerben üzemelő boltokban a Westel és a Fotex csoport között meglévő szerződés által érintett termékeket nem értékesítenek.

 • 8.

  A Fotex csoport többi, a 2003. évben hatályos szerződést aláíró tagja (Kontúr Papír Kft., Fotex Records Kft.) a Westel kínálatából csupán a feltöltő kártyákat értékesíti, illetve az Azúr Rt. értékesít saját üzlethálózatában DOMINO termékeket is, de mivel az eljárás által vizsgált időszakra hatályos szerződésekben szerződő félként nem szerepel, nem került eljárás alá vonásra.

Az eljárással érintett árukör

 • 9.

  A Westel mobiltelefon szolgáltatása alapvetően kétféle konstrukcióban vehető igénybe. A normál (post-paid) előfizetés esetében az előfizetési szerződés az ügyfél és a szolgáltató között jön létre, a szerződés alapján az ügyfél rendelkezésre bocsátják azokat az eszközöket, amelyek segítségével módja nyílik a szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatás igénybevételének tényleges díját az ügyfél a tárgyhónapot követően a szolgáltatótól kapott számla ellenében fizeti.

 • 10.

  A kártyás (pre-paid), DOMINO márkanéven ismert előfizetés keretében az ügyfélnek először a lehetőséget kell megvásárolnia a Westel hálózatához való hozzáféréshez (ezt a SIM kártya testesíti meg, amely az ügyfél telefonszámát is tartalmazza), a szolgáltatás igénybevételének díját pedig különböző címletekben forgalomba kerülő feltöltőkártyák megvásárolásával, a szolgáltatás igénybevétele előtt fizeti ki.

 • 11.

  DOMINO márkanév alatt az alább felsorolásra és ismertetésre kerülő, a Westel mobil szolgáltatását pre-paid előfizetési konstrukcióban történő igénybevételét lehetővé tevő termékeket, illetve az ezek különböző kombinációit (mobiltelefon készülékkel vagy anélkül) tartalmazó csomagokat értékesítik.

 • 12.

  A DOMINO SIM kártya a Westel hálózatához való hozzáférést teszi lehetővé, tartalmazza az ügyfél telefonszámát is. Fizikai megjelenésében egy plasztik kártya, amelyet a mobil telefon erre a célra kialakított rekeszébe kell használat előtt behelyezni. A SIM kártya behelyezése után kerülhet sor a kártya ún. aktiválására, amely gyakorlatilag az első hálózatra történő bejelentkezés. Jogilag a SIM kártya a Westel tulajdonát képezi. Értékét nem a fizikai jellemzői határozzák meg. Jogosultságot biztosít a szolgáltatás igénybevételére, tehát árának meghatározója is csak a szolgáltató lehet.

 • 13.

  A DOMINO feltöltőkártya (mobiljegy) lehetővé teszi, hogy az ügyfél a szolgáltatás igénybevételének díját a szolgáltatás igénybevétele előtt kifizesse. Különböző címletekben kerül forgalomba. Fizikai megjelenésében egy plasztik kártya, amely önálló értéket nem képvisel. Tekintettel arra, hogy a feltöltőkártya által ténylegesen képviselt szolgáltatás mennyiségét kizárólag a szolgáltató által szolgáltatására alkalmazott tarifái határozzák meg, egységárának meghatározására kizárólag a szolgáltató jogosult.

 • 14.

  Úgy a post-paid, mint a pre-paid előfizetés esetében szükség van a szolgáltatás igénybevételéhez mobiltelefonra, amely akár külön, akár a szolgáltatással együtt megvásárolható. Az egyes mobiltelefonok értéke és ára típusuktól, felhasználási lehetőségeiktől, innovatív jellegüktől függően igen változó, de az mindenféleképpen megállapítható, hogy viszonylag magas. Mivel azonban készülék nélkül a szolgáltatás igénybevételére nincs lehetőség, a mobiltelefonok ára keresleti korlátot jelenthet a mobilszolgáltatás keresletének piacán. Ezt a tényt felismerve a mobiltelefon szolgáltatók olyan gazdálkodói döntést hoztak, hogy alapszolgáltatásuk nyújtásán kívül az annak igénybevételéhez nélkülözhetetlen készülékek értékesítését is végzik, méghozzá jellemzően - mintegy marketingköltségük terhére - igen kedvezményes áron, abban a reményben, hogy a szélesebb fogyasztói rétegek számára elérhető mobiltelefon árak a mobiltelefonok, és ezzel összefüggésben a mobilszolgáltatás piacán is a kereslet nem elhanyagolható mértékű növekedését indukálják. A kedvezményes árú mobiltelefonokat a szolgáltató pre-paid és post-paid konstrukciójú előfizetéseivel együtt, csomagban kínálja.

 • 15.

  A mobiltelefonok árainak forgalmazóik általi negatív eltérítése 1999-től minden, Magyarországon tevékenykedő mobilszolgáltatást végző vállalkozás esetében tapasztalható. Ez viszont a kedvezményes árú mobiltelefonok másodlagos, illegális piacának kialakulását és robbanásszerű fejlődését eredményezte. Előfordul, hogy a kedvezményes árú mobiltelefont tartalmazó csomag megvásárolása után az ügyfél nem kezdeményez hívást a szolgáltató mobilhálózatán, hanem a mobiltelefont értékesíti, jellemzően külföldre. A szolgáltató által működtetett mobil hálózat hatóköréből kikerülő készülékek nem járulnak hozzá a szolgáltató által kínált szolgáltatás iránti kereslet növekedéséhez, vagyis a szolgáltató által nyújtott kedvezmény a kívánt közgazdasági hatást nem fejti ki. A szolgáltató érdekében áll a kedvezményes árú mobiltelefonokkal kapcsolatban a nem rendeltetésszerű használat gyakoriságának visszaszorítása.

 • 16.

  A Westel kezdeményezésére a fraud jelenségét korlátozandó ABCD kategorizálás 2000. márciusától a post-paid előfizetésekre, majd 2001. januárjától a pre-paid előfizetésekre vonatkozóan is bevezetésre került. Az ABCD minősítő rendszer az ügynökök részére kifizetésre kerülő tételek közül a post-paid előfizetések, a DOMINO készülék+SIM, valamint a DOMINO SIM termékek jutalékát érinti.

 • 17.

  A Westel kínálatában szereplő készülékek és a piaci áron jellemzően hipermarketekben beszerezhető készülékek közötti nem elhanyagolható különbség az is, hogy a Westel készülékei hálózatfüggők (csak a Westel hálózatán használhatók), míg a teljes árú készülékek jellemzően kártya (hálózat) függetlenek, tehát felhasználási lehetőségük sokkal szélesebb, mint a Westel által forgalmazott készülékek felhasználási lehetőségei. A kizárólag a Westel hálózatán használható kártyafüggő telefonokat kizárólag a Westel forgalmaz.

A Westel mobil készülékek és szolgáltatások értékesítése

 • 18.

  A Westel áruit egy részt saját boltjaiban, másrészt a Vállalati Ügyfelek Igazgatóságán keresztül (kiemelt ügyfelek gondozása) harmadrészt az értékesítési hálózat szerves részeként, független vállalkozóként működő partnerekkel forgalmazza. Ez utóbbin belül a Fotex 2000 Kft. 15 boltot működtet, a Fotex Ofotért 65 boltot, a Keravill Rt. 14 boltot. A Keravill Rt. aldealeri szerződéseket is kötött, kb. 60 aldealer közel 120 bolttal működik. Domino értékesítési helyek találhatók ezeken kívül a Tesco, Metro, Auchan, Cora, Media Markt és Electro World áruházakban. A Westel Domino feltöltő kártyák ennél is szélesebb körben kerülnek értékesítésre (pl. újságosok, benzinkutak).

 • 19.

  A Westel áruit, szolgáltatásait értékesítő boltok azonos arculattal rendelkeznek, az értékesítési helyeket üzemeltetőik saját költségükön alakítják ki. Az egyenletes területi lefedés miatt minden bevásárló központban jelen van, a befektetések védelme érdekében viszont ilyen helyeken csak egy boltot üzemeltet (területi exkluzivitás). A Westel emblémákkal és logokkal felszerelt, egységes arculatkialakítással és azonos (hasonló) kínálattal rendelkező értékesítési helyek, amelyek egységes megjelenése érdekében a Westel egy erre vonatkozó kézikönyvet ("Arculati kézikönyv") készített el.

 • 20.

  A Westellel együttműködő értékesítési helyeken értékesítésre kerülnek:

  • -

   a normál előfizetések (post-paid)

  • -

   Domino SIM csomagok

  • -

   Domino készülékes csomag mobiltelefonok (SIM kártlyával) - a kedvezményes árú telefonokat a szolgáltató pre-paid és post-piad konstrukciójú előfizetéseivel együtt, csomagban kínálja

  • -

   Domino feltöltő kártyák (háromféle címletben).

A Westel és a Fotex közötti szerződés

 • 21.

  A Westel és a Fotex csoport 1994 óta működik együtt megbízási szerződés keretében. A jelenleg hatályos, többször módosított 2002. július 1-i szerződés a Westel (mint megbízó), a Fotex, valamint a Fotex 2000 Kft, F-O Optika-Fotó Kft, Keravill Rt., Azúr Rt., Fotex Records Kft. és Kontúr-Papír Kft. (ez utóbbiak mint megbízottak) között jött létre.

 • 22.

  A szerződés szerint a megbízottak jogosultak a havidíjas előfizetői szerződések, illetve ilyen csomagok értékesítésére a Westel nevében, illetve Domino termékek értékesítésére saját nevükben olyan módon, hogy a Domino termékekkel kapcsolatos szolgáltatási kötelezettség kizárólag a Westelt terheli. Az ügyfél a Westel ügyfele, a Westelt terhelik a készülékkel kapcsolatos jótállási és szavatossági kötelezettségek is.

 • 23.

  A megbízottak ügynökként értékesítik a Westel mobiltelefon szolgáltatását, viszonteladóként értékesítik a készülékeket és a Domino termékeket. A szerződéses jogviszony értelmezéséről szóló 3. pont hivatkozást tesz arra, hogy "a megbízottak jogosultak minden olyan üzleti tevékenységet folytatni, mely jelen szerződésben vállalt ügynöki feladataikkal nem ellentétes".

 • 24.

  A Westel normál SIM kártyák (vagy: "regulár termékek") értékesítésére a partnerek részére kizárólagosságot biztosít Budapest területére. A Budapesten és az ország más területein megnyíló kiemelt fontosságú bevásárló központokban létesítendő értékesítési pontokról a felek közösen konzultálnak. A megbízó csak akkor jelenik meg az üzletközpontban, amennyiben a megbízottak, a Trendex Rt. vagy a megbízottak aldealerei az adott helyen nem kívánnak Westel értékesítési helyet létrehozni. Ha megbízottak a bevásárlóközpontban megfelelő színvonalú értékesítési pont kialakítását vállalják, akkor a Westel ott más, még Domino értékesítési helyet sem létesít.

 • 25.

  A Domino termékek értékesítésére a megbízottak nem kaptak kizárólagos jogot. Megbízottak vállalják, hogy mind a regular, mind Domino termékek esetén más mobiltelefon szolgáltató hasonló szolgáltatását, termékét nem értékesítik - ez alól csak az Azúr, Fotex Records, Kontúr Papír és Fotex 2000 hálózat értékesítési helyei jelentenek kivételt, a Domino termékek esetében.

 • 26.

  A szerződés szerint a megszűnését követően is fennálló 2 éves versenytilalom csak a "normál előfizetéseket értékesítő üzletekre" terjed ki.

 • 27.

  A telefonok (kivéve a Domino csomagban levőket) és SIM kártyák az előfizetőnek történő értékesítés pillanatáig a Westel tulajdonát képezik.

 • 28.

  A megbízó a normál és Domino előfizetésért jutalékot fizet, továbbá a Domino termékeket csökkentett átadási áron számlázza partnerei felé (a fogyasztói ár és a csökkentett átadási ár különbözete az árrés). A partnerek a post-paid előfizetéseket és mobiltelefonokat a Westel számlájára, a Domino termékeket saját számlára értékesítik.

 • 29.

  A Westel fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás, készülékek, valamint Domino termékek árát maga határozza meg. A partnerek csak Domino termékekre, a megbízó előzetes írásbeli engedélyével, saját árrésük terhére (legfeljebb 10%-os árkedvezményig terjedő) jogosultak korlátozott körű akciókat indítani vagy ajándékot, kedvezményt adni. A szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza a normál előfizetés és a Domino csomagok értékesítéséért járó jutalékokat, illetve az árrés nagyságát. Mindkét esetben a teljes árrés illetve jutalék összege megoszlik az üzletkötő és a központ között: a teljes árrés, ill jutalék akkor jár a megbízottnak, ha az értékesítésre saját boltjaikban kerül sor.

 • 30.

  A 2002. júliusi szerződés rendelkezik arról, hogy a Westel ABCD kategóriákba sorolja az értékesítési helyeket és ez alapján különböző mértékű jutalékot ad számukra. A kedvezményes árú telefonok másodlagos, "illegális" piaca ugyanis az utóbbi években robbanásszerű fejlődésnek indult: a csomagot megvevő ügyfél nem kezdeményezett hívásokat, hanem a telefont értékesíti, tipikusan külföldre. A Westel ezért kidolgozott egy ABCD nevű kategorizáló rendszert. Az értékesített előfizetésekre külön meghatározzák az A, B, C, D kategóriához tartozó maximum fraud %-ot (egy hónapon belül kétszer fel nem jelentkező vevők aránya), aminek kihatása van az értékesítési jutalék nagyságára. A fraudok száma, aránya egy a számos egyéb szempont közül (pl. értékesítési hely elhelyezkedése, fizetési fegyelem, Westel arculat érvényesülése az üzletben, stb.).

 • 31.

  A Westel tájékoztatása szerint az üzletkötők belépésekor tartott 5 napos tréningen alapos oktatást ad a fraudról, továbbá a félévente megrendezésre kerülő regionális értekezleteken is gyakori naprendi pont e téma.

 • 32.

  A szerződés mellékletét képzi az ún. "Indirect Magic Book", amely részletes eligazítást ad az üzletkőknek az egyes szerződésfajták megkötéséhez.

 • 33.

  A szerződés külön rendelkezik arról, hogy a Keravill aldealeri szerződéseket köthet, melynek szövegét a 7. melléklet tartalmazza. E rövid melléklet szerint az aldealeri szerződés tartalmát megbízottak megbízóval egyeztették és átadták megbízó részére.

A Keravill és az aldealerek közötti szerződések

 • 34.

  A Keravill 2001-es megbízási forma-szerződése szerint az aldealer (megbízott) a Keravill (megbízó) üzletkötőjeként eljárva, a Westel javára mobiltelefon szolgáltatás, valamint a Domino termékek és a Westel által forgalomba hozott készülékek értékesítésében közreműködik. A szerződés szerint az üzletkötő független fél, üzleti tevékenységét saját belátása szerint folytatja (természetesen a szerződésben vállalt kötelezettségek mellett). Azt is rögzíti, hogy a szerződés a Westel jóváhagyásával jött létre. A szerződések nem csak a Keravill, hanem a Westel logóját is feltüntetik.

 • 35.

  Az aldealer más mobilszolgáltató termékeit nem értékesítheti, a versenytilalom a szerződés megszűnését követő két évben is fennáll. A szerződés 4.4. pontja szerint a szerződés semmilyen vonatkozásban nem biztosít a megbízottnak `- mint ügynöknek -` kizárólagos jogokat.

 • 36.

  Az aldealer a 20001. januári szerződésmódosításig ügynöki/üzletkötői jutalékra, azt követően jutalékra, Domino szolgáltatás értékesítése után árrésre és jutalékra jogosult. Lopás, betörés, megrongálódás, stb. esetén keletkezett kárért az aldealer felel a Keravill felé, a kárveszély viselése a Keravill raktárból való elszállítástól áll fenn. A Domino termékek az ellenérték teljes kiegyenlítéséig a Keravill tulajdonát képezik. Szerződés csak a Westellel történt előzetes egyeztetés után köthető.

 • 37.

  A Domino termékeket az aldealer saját számlás konstrukcióban értékesíti, a fizetési határidő 30 nap (2000. márciustól 20, 2001. januártól 10 nap). A Westel akcióiban részt vevő készülékek idegen számlás konstrukcióban kerülnek átadásra az aldealer részére.

 • 38.

  Az üzletkötő az értékesítési helyet a Westel kézikönyve alapján, Westel belső építész javaslatai alapján, saját költségére alakítja ki. E költségek a Westel tudomása szerint mintegy 1 millió Ft + ÁFA/10 nm2; az előírt berendezési tárgyakat - egyes üzletkötők szerint - a Westel által meghatározott, részben a Fotex csoporthoz tartozó gyártóktól kell beszerezni, a valós piaci ár többszöröséért.

 • 39.

  A szerződés szerint a Westel magának tartja fenn a jogot a szolgáltatások, készülékek, és Domino termékek árainak meghatározására.

 • 40.

  Az aldealer reklámtevékenységet csak a megbízó, illetve a Westel előzetes írásos engedélyével folytathat.

 • 41.

  A szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza az üzletkötői jutalék (illetve árrés) mértékét. Megállapítható, hogy az itt szereplő számok megegyeznek a Westel-Fotex szerződésben szereplő üzletkötőt illető jutalékkal, illetve árréssel.

 • 42.

  A 2. sz. melléklet tartalmazza az ABCD kategorizálás leírását, a Westel-Fotex szerződéssel egyező módon.

 • 43.

  Az eljárás megindításához vezető bejelentés okául a szerződések módosítása szolgált. Az értékesítési helyek ABCD besorolása a normál előfizetéseknél 2000. február 1-től, Domino termékeknél 2001 januártól él. Aki A kategóriába került, az a korábbihoz képest nagyobb bevételre tesz szert. Van azonban olyan aldealer, akinek jövedelmezősége az átsorolás miatt olyan mértékben romlott, hogy tevékenysége abbahagyását eredményezte. Az ABCD kategorizálását nem a Keravill, hanem a Westel dolgozta ki.

A vizsgálati jelentés konklúziója

 • 44.

  A vizsgáló szerint a Westel és a Fotex csoport között létrejött szerződés ügynöki típusú szerződés, amely többek között korlátozott területi kizárólagosságot, sajátszámlás konstrukcióban értékesített termékek továbbeladási árának meghatározását, illetve a Fotex csoport tagjai részére további ügynökökkel (aldealerek) való szerződéskötés jogát rögzíti.

 • 45.

  A Fotex csoport tagjai közül kizárólag a Keravill Rt. hozott létre és működtet aldealeri hálózatot, erre vonatkozó, csak részben ügynökinek tekinthető szerződések alapján. A Keravill és az aldealerek között érvényben lévő szerződés formáját tekintve blankettaszerződés, amely 2000. márciusában és 2001. januárjában a Westel, illetve a Keravill kezdeményezésére módosításra került. A módosítások az aldealerekre nézve kedvezőtlenek voltak.

 • 46.

  Igaz ugyan, hogy az aldealerek a Keravillal való szerződéskötésről önálló, és a Keravilltól független vállalkozásokként hozták meg a szerződés aláírásra vonatkozó vállalkozói döntéseiket, de a szerződés feltételei, illetőleg az abban foglalt, az aldealerek költségén megvalósított beruházások révén gazdaságilag jelentős mértékben függő helyzetbe kerültek a Keravilltól, illetve a szerződéses konstrukcióban teljesítési segédként közreműködő Westeltől. Ezzel kapcsolatban a Westel és a Keravill együttes gazdasági erőfölénye állapítható meg az aldealerekkel szemben.

 • 47.

  A Westel, illetve a Keravill kezdeményezésére megvalósult szerződésmódosítások a tőlük gazdasági függőségben lévő vállalkozások gazdálkodására, eredményességére negatív hatással jártak/járhattak, ugyanakkor a feltételek befolyásolására legfeljebb korlátozott lehetőségük van.

 • 48.

  A szerződésekben foglalt árkikötésekkel kapcsolatban megállapítja a vizsgáló, hogy azok egy része nem minősül tényleges árkikötésnek, mert az azzal érintett termékek a szolgáltató szolgáltatásának igénybevételi lehetőségét képviselő, önmagukban értékkel nem rendelkező áruk, más része (kedvezményes árú mobiltelefonok) esetén nem állapítható meg a versenykorlátozására való alkalmasság.

 • 49.

  Fentiekre tekintettel indítványozta, hogy a Versenytanács szüntesse meg az eljárást:

  • 1.

   a Fotex Rt., a Fotex 2000 Kft., a Fotex Ofotért Optika Kft. eljárás alá vontakkal szemben,

  • 2.

   valamennyi eljárás alá vonttal szemben a versenykorlátozó megállapodások tekintetében.

 • 50.

  Indítványozta továbbá, hogy a Versenytanács állapítsa meg a Tpvt. 21. § a) és c) pontja alapján a Westel Mobil Rt., valamint a Keravill Rt. gazdasági erőfölénnyel való visszaélését a Keravill Rt. által létrehozott aldealeri hálózat tagjaival szemben, amely indokolatlanul hátrányos szerződéses feltételek kikényszerítésében, illetve az üzleti kapcsolat fenntartásától való elzárkózásban nyilvánult meg a Westel Mobil Rt. és a Keravill Rt. részéről. Javasolta a jogsértés súlyának megfelelően magas összegű bírság kiszabását és a magatartás további folytatásától való eltiltást.

A Versenytanács előzetes álláspontja

 • 51.

  A Versenytanács a szerződés tanulmányozása alapján arra az előzetes álláspontra jutott, hogy a hagyományos post-paid szolgáltatások értékesítése esetében olyan ügynöki kapcsolat áll fenn, amelyben foglalt korlátozó kikötések nem vetnek fel versenyjogi aggályokat. A Domino termékek és a készülékek forgalmazása terén azonban összességében az értékesítő nem minősíthető versenyjogi értelemben ügynöknek, hanem valójában nemcsak jogilag, hanem gazdaságilag is független vállalkozás, így a megbízó és a megbízott kapcsolata e vonatkozásában a 11. § fényében vizsgálható.

 • 52.

  A Versenytanács, abból kiindulva, hogy a vizsgált szerződéses kapcsolat viszonteladói elemeket is tartalmaz, a következő előzetes álláspontot alakította ki:

  • -

   Megállapíthatónak vélte a Westel-Keravill szerződés Domino termékekre és a mobil telefon készülékek vonatkozó részei vonatkozásában a Tpvt. 11. §-nak megsértése, amennyiben a Westel kötelezően meghatározza a továbbeladási árakat, illetve korlátozza az értékesítő engedményadási lehetőségét;

  • -

   megállapítható a Keravill aldealerekkel kötött szerződések Domino termékekre és mobiltelefon készülékekre vonatkozó részei vonatkozásában a Tpvt. 11. §-nak sérelme, amennyiben a Westel által részére megszabott árakat a Keravill az aldealerek felé is előírja, illetve korlátozza az értékesítő engedményadási lehetőségét;

  • -

   megállapítható, hogy a Keravill és az aldealerek közötti szerződésekben szereplő két éves versenytilalmi kikötés sérti a Tpvt. 11. §-t

  • -

   a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tekintetében az eljárás megszüntetésének van helye.

Az eljárás alá vontak álláspontja

 • 53.

  A Westel és a Fotex csoport 1994-ben léptek szerződéses kapcsolatra a Westel szolgáltatásainak és kapcsolódó készülékek, tartozékok ügynöki jellegű terjesztése érdekében. Ekkor a szerződés szövegéből is egyértelmű volt, hogy kizárólag ügynöki, illetve üzletkötői jogviszonyról van szó mind a mobiltelefon-szolgáltatás, mind a telefonkészülékek értékesítése vonatkozásában. Ez igaz volt mind a post-paid, mind az - 1997-ben bevezetett - pre-paid, ún. Domino termékek tekintetében.

 • 54.

  A szerződések szövegezése 1999-ben változott meg, ekkor jelent meg utalás a Domino termékek viszonteladására. E változtatás kizárólagos oka az volt, hogy a Westelnek - különböző pénzügyi és számviteli elvárások miatt - csökkentenie kellett a könyveiben feltüntetett raktárkészletét, azaz a Westel tulajdonában álló készülékek és készülékcsomagok mennyiségét. Erre tekintettel mind a Keravill Szerződés, mind az Aldealeri Szerződés módosításra került azért, hogy ekkortól az összességében legnagyobb értékű Domino termékek ügynökeik könyveiben legyenek feltüntetve. Az 1999-es módosítás nem jelentette a szerződéses jogviszony egészének vagy akár részének megváltozását.

 • 55.

  Az 1999-es szerződésmódosítás elsősorban az ABCD rendszer bevezetése miatt került sor, s ehhez kapcsolódóan történt meg a készletfinanszírozás átalakítása. Az 1999 előtti bizományos szerződéseknek megvolt az a hibája, hogy nem késztette az ügynököket hatékony készletgazdálkodásra. Az ellenőrizetlen készletgazdálkodás olyan készletnövekedést indukált volna, amely nagy mértékű készletfelhalmozást eredményezett volna a bizományosi oldalon, a Westel költségére. Másik megoldás elvileg az lett volna, hogy a Westel egyoldalúan korlátozza az ügynököknek szállított készletet.

 • 56.

  Az ügynöki kapcsolatok megítéléséhez egyébként használt szempontrendszer nem alkalmazható mechanikusan, mert

  • -

   a felek közötti komplex együttműködés nem választható szét, összességében pedig a kétségkívül ügynöki szolgáltatásértékesítés dominál és

  • -

   az áru-továbbértékesítési elemeket is lényegesen befolyásolja a szolgáltatás, valamint az áruértékesítéshez a szolgáltató/megbízó által nyújtott támogatás.

 • 57.

  A Westel szerint a megbízási szerződések kereskedelmi ügynöki szerződések, amelyek megfelelnek az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésekről szóló 2000. évi CXVII. törvénynek (Küsztv.) és így nem eshetnek a Tpvt. 11. § tilalma alá. Összhangban a Küsztv-el, az ügynökök nem munkaviszony, hanem megbízási jogviszony alapján végzik tevékenységüket. Szintén az ügynöki tevékenység ismérve, hogy harmadik félnek az ügynökhöz intézett, a szerződés megkötésével kapcsolatos nyilatkozatai a közléssel a Westellel szemben hatályossá válnak. A törvény értelmében az ügynök köteles a megbízó utasításai szerint eljárni. Az ügynökök díjazása szintén a törvényi előírások szerint, teljes mértékben jutalék formában történik, mivel a törvény jutaléknak nevezi a megbízási díj minden olyan elemét, amely a közvetített ügyletek száma vagy értéke szerint változik. A megbízási szerződésekben a versenykizáró megállapodások jogalapját a Küsztv. 22. § (1) bekezdése biztosítja, ami lehetővé teszi a Westel számára a két éves versenykizáró kitételt.

 • 58.

  A szerződések szövege alapján a viszonteladás a Domino termékekre, azaz azok teljes körére vonatkozik. A "Domino-termékek" a következő termékek összefoglaló neve: Domino SIM csomag (SIM kártya, régebben Mobiljeggyel egybe csomagolva); Domino készülékes csomag (készülék és Domino SIM kártya együtt); Domino feltöltőkártya. A Domino SIM kártyával és a Domino feltöltőkártyával kapcsolatban viszont az alábbi okokból fel sem merülhet a viszonteladás, illetve a továbbeladási ár versenykorlátozó rögzítésének vádja:

  • -

   mivel a SIM kártya tulajdonjogát a Westel nem ruházza át, és az tulajdonképpen csak a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megtestesítője és technikai feltétele, értelmezésünkben a kártya árának meghatározását a Versenytanács nem kifogásolhatja és nem is kifogásolja;

  • -

   a feltöltőkártya megvásárlása ugyanis nem más, mint a szolgáltató meghatározott értékű szolgáltatásának előre kifizetése, az előfizető egyszerűen nem utólag, hanem előre fizeti ki az általa igénybevett szolgáltatást. Ezért a feltöltőkártya nem egy önálló értékkel bíró áru, attól függetlenül, hogy mint tárgy, polgári jogilag lehet forgalomképes dolog, ezért rajta tulajdonjog állhat fenn, ami átruházható. Így tehát a feltöltőkártya árának bármilyen irányú értékesítői eltérítése egyértelműen a A Westel által meghatározott (egység)árának megváltoztatását eredményezné.

 • 59.

  A tulajdonjog-átruházás, illetve a "viszonteladói ármeghatározás" a valóságban csak a készülékes Domino csomagra, sőt azon belül csak a készülékre vonatkozhat. Ezt a csomagot a Westel állítja össze, készíti elő, és a készüléket fizikailag a szolgáltatást megtestesítő SIM kártyával egybecsomagolva, lezárt csomagolásban adja át a partnerek részére. Így a Westel által tervezett, készített és az egységes Westel megjelenéssel ellátott csomagban árult, a szolgáltatással fizikailag is egybe tartozó készülék álláspontunk szerint nem választható el a jogviszony többi részétől, partnereink kizárólag a csomag e része tekintetében nem válhatnak versenyjogi értelemben viszonteladóvá.

 • 60.

  A jelen ügyben érintett termék különlegességét az adja, hogy elsősorban szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás értékesítését végzi mind a Westel, mind a Keravill, mind pedig az aldealerek. Erre tekintettel pedig, bár megjelennek áru-viszonteladói elemek a jogviszonyban, a szerződés alapvetően és kétségkívül (ügynöki jellegű) szolgáltatásértékesítésre irányul.

 • 61.

  A Westel szerint a Domino termékek mindegyike a Westel Domino szolgáltatására épül, azt magában foglalja, ezért szolgáltatóként a Westel határozza meg az értékesítési árát, élve utasítási jogával. Amennyiben az értékesítő a címlettől eltérő áron hozná forgalomba a Domino jegyet, ez a valóságban az előfizető részére a hívásdíjak és szolgáltatási díjak módosulását jelentené. A koncessziós szerződés szerint viszont a szolgáltatás díját kizárólag a Westel határozhatja meg. Az előfizető a szolgáltatás tekintetében kizárólag a Westellel van jogviszonyban, így az értékesítő ügynök a szolgáltatás árát nem jogosult meghatározni.

 • 62.

  A közvetített szolgáltatás sajátossága kapcsán további szempont, hogy egyedül a Westel tudja megmondani, hogy hány előfizetőt bír el a hálózat.

 • 63.

  A partnerek szerződésben biztosított joga, hogy telefonkészüléket más forrásból szerezzenek be és általuk megfelelőnek tartott áron értékesítsék. A Domino SIM csomag, amely nem tartalmaz készüléket, egy így értékesített telefonnal is működőképes.

 • 64.

  A Westel - hasonlóan az összes többi mobilszolgáltatóhoz - nem csak egyszerűen értékesíti a készülékeket, hanem jelentős összegekkel támogatja is a készülékcsomagok árát azért, hogy így növelje a szolgáltatása iránti keresletet. E támogatás célja egyértelműen nem az áru-, hanem a szolgáltatásértékesítés előmozdítása, a támogatás nyilvánvalóan csak a szolgáltatás nyújtásából származó bevételből térülhet meg a szolgáltatók számára. Ezért a jogviszony összességét nézve a hangsúly - és a jelentős kockázat - nem az áruk, hanem a szolgáltatások értékesítésén van.

 • 65.

  A valódi ügynöki szerződés meghatározásánál a lényeges kérdés az, hogy az ügynök visel-e valamilyen jelentős gazdasági kockázatot. Ebből a szempontból a kockázat alapvetően kétféle lehet: az adott piacra való belépéshez, valamint a szolgáltatások, termékek értékesítéséhez kötődő kockázat. A kockázat viselésének értékelése során elsődlegesen a szerződés - jogi és közgazdasági - tartalma az irányadó, de emellett számos más körülményt is figyelembe kell venni. Ez jelen esetben különösen így van az ügyben érintett speciális piac, valamint az érintett szolgáltatás miatt.

Piacralépési kockázat

 • 66.

  A Keravill, illetve az aldealerek szerződéses kötelezettségeit megvizsgálva látható, hogy tipikusan csak a bármilyen üzleti tevékenység folytatásához mindenképpen szükséges, így másra is használható beruházások, nevezetesen megfelelő üzlethelyiség és személyzet szükségesek a Westel-partnerré váláshoz. Ezeket a bizottsági iránymutatás 15. pontjában kifejezetten olyan beruházásokként nevesíti, amelyek nem alapozzák meg az ügynök kockázatviselését.

 • 67.

  A Westel biztosítja a partnerek, illetve alkalmazottaik számára a tevékenység folytatásához szükséges speciális képzést, a partnerek számára ingyenesen. A berendezést nem kötelező az ajánlott bútorgyártóktól beszerezni.

 • 68.

  A Westelnél egységes arculati elvárás létezik a dealerek és aldealerek felé, melyet CD formátumban rendelkezésre is bocsátanak. Ebben találhatók ajánlások, bútortervek illetve ajánlott beszállítók is szerepelnek, de ezek alkalmazása, igénybevétele nem kötelező. A Westel éveken keresztül előfinanszírozta a bútorgyárakat annak érdekében, hogy kész modulokat tartsanak készleten, ily módon lehetővé téve a dealerek, aldealerek boltjainak mielőbbi berendezését. Számításaik szerint egy 50 m2-es bolt teljes kialakítása 10 m2-ként 1 millió forint, 50 m2 felett csökken, ez alatt növekszik ezen összeg; vidéki helyszíneken még ennél is olcsóbban lehet boltokat berendezni.

Értékesítési kockázat

 • 69.

  A partnerek döntik el, hogy mennyi Domino-csomagot rendelnek. Az 1999-es átállás során és azt követően is különös figyelmet fordított a Westel arra, hogy a Domino termékek korábbi tapasztalatok alapján ismert forgási sebességéhez hasonló fizetési határidőkben állapodjon meg partnereikkel. Ennek célja az volt, hogy ne kelljen maguknak finanszírozniuk a megvásárolt készleteket, hanem gyakorlatilag a Westel meghitelezte nekik a készülékeket, készülékcsomagokat, és azokat az előfizetőknek történő értékesítés után, az előfizetőktől kapott ellenértékből tudták és tudják kifizetni. A szerződés 2001Es módosításakor a fizetési határidő csökkentésének ellentételezéseképpen a Keravill saját jutalékából átcsoportosított, és a csökkentett időre vonatkozó banki finanszírozás kamatának kétszeresével növelte a partnerek juttatását. Így a termékek finanszírozása nem a partnereket, hanem továbbra is A Westelt terheli.

 • 70.

  A Keravill, amely saját üzletei, valamint az aldealeri hálózat ellátását is szervezi, és ennek megfelelő logisztikai rendszert működtet, az ellátott üzletek között szabadon tudja mozgatni az általa megrendelt árukat. Ezért a gyakorlatban nem fordult elő, hogy észrevehető veszteséget szenvedett volna azért, mert az általa megvásárolt Domino termékeket nem tudta értékesíteni. Az aldealerek pedig nem halmoznak fel készleteket, hanem hetente, illetve kifogyás esetén rendelnek és töltik fel üzletüket. Általában ekkor is csak a leggyorsabban és legnagyobb mennyiségben fogyó, tipikusan az alsó, alsó-közép árfekvésű készülékekből rendelnek Domino-csomagokat. A drágább készülékeket általában nem tartják raktáron.

 • 71.

  Emellett nemegyszer az is előfordult, hogy ha egy partner nyilvánvalóan "túlrendelte magát", azaz nem tudta értékesíteni az általa megvásárolt jelentős mennyiségű Domino-terméket, akkor azt a Westel visszavette tőle. Amennyiben pedig egy partnerünk ki kíván lépni a rendszerből, a megmaradt feltöltőkártyákat, SIM kártyákat tartalmazó csomagokat visszavesszük tőle, mert ezeket kizárólag a A Westel által erre feljogosított személyek értékesíthetik.

 • 72.

  A partnerek nem kötelesek reklámozni a Westelt, illetve magukat, természetesen amennyiben ezt saját elhatározásukból megteszik, ahhoz 50 %-os támogatást kapnak.

II.

Jogi értékelés

II. 1. A Westel-Fotex szerződés értékelése

A versenykorlátozó megállapodás, döntés

 • 73.

  A Tpvt. 11. § (1) bekezdése szerint tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások társadalmi szervezetének, a köztestületnek, az egyesülésnek és más hasonló szervezetnek a döntése, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. E tilalom kiterjed nem csak a versenytársi, hanem az egymással vertikális viszonylatban álló vállalkozások közötti megállapodásokra is.

Ügynöki megállapodások versenyjogi megítélése

 • 74.

  A törvény hivatkozott bekezdése csak az egymástól független vállalkozások közötti megállapodást tiltja, mivel potenciálisan csak ennek lehet versenyellenes célja vagy hatása. A Versenytanács gyakorlata szerint, az EU jogalkalmazási elveihez hasonlóan, nem esik a Tpvt. 11. § tilalma alá a megbízó és az ügynök közötti megállapodás, mégha annak - látszólagos - versenykorlátozó rendelkezései vannak is. A megbízó-ügynök kapcsolat olyan jellegű, hogy azok együtt egy gazdasági egységet alkotnak. Ennek elbírálása esetről esetre, számos szempont együttes mérlegelésével történhet, nem a szerződés megnevezése, hanem tartalma irányadó.

 • 75.

  A közösségi jogi tapasztalatokat e téren a 2790/1999/EK számú vertikális csoportmentességi rendelet alkalmazásához készített bizottsági iránymutatás [1] foglalja össze. E szerint általában kívül esnek a 81. cikk (1) bekezdés alkalmazási körén az ún. `valódi` ügynöki megállapodások. Ügynöki megállapodásnak minősül, ha valamely vállalkozás egy természetes vagy jogi személyt felhatalmaz arra, hogy javára a saját vagy a megbízó nevében árukat vásároljon vagy áruit értékesítse. Az ügynöki megállapodás `valódisága` két kockázat telepítésének kérdésétől függ. Az első, hogy ki viseli azon kockázatokat, melyek közvetlenül azon szerződésekre irányulnak, melyeket az ügynök a megbízó javára végez, például az árukészlet finanszírozása. A második a piac sajátossága miatt eszközölt befektetések kockázatának kérdése. Ezek azon, többnyire elsüllyedt költségek, melyek egy meghatározott piacon való működéshez szükségesek. A megállapodás `valódi` ügynöki megállapodásnak bizonyul, ha az ügynök nem visel semmilyen vagy legfeljebb csak jelentéktelen mértékben viseli a fenti két körbe tartozó kockázatokat. Ebben az esetben ugyanis a megbízó vállalkozás minősül a vétel és az eladás részesének jóllehet az ügynök önálló vállalkozás.

 • 76.

  Általában nem vonatkozik a `valódi` ügynökkel szemben támasztott megbízói feltételekre a versenykorlátozás tilalma, ha a forgalmazott termék tulajdonjoga nem száll át az ügynökre vagy ő maga nem állít elő ilyen terméket és ahol az ügynök:

  • -

   nem járul hozzá a termék forgalmazásának költségeihez, ideértve a szállítási költségeket, (kivéve, ha maga végzi a szállítást amit a megbízó finanszíroz),

  • -

   közvetve vagy közvetlenül sem vesz részt a megbízó promócióiban, ideértve a hirdetési költségekből való részesedést,

  • -

   saját költségére vagy kockázatára nem tart árukészletet és lehetősége van a megmaradt áru visszaadására külön díj fizetése nélkül (kivéve, ha nem teljesített bizonyos biztonsági előírásokat),

  • -

   nem hoz létre vagy tart fenn, saját költségére, eladás utáni szolgáltatásokat (pl: javítás),

  • -

   nem folytat piac-specifikus beruházásokat eszközökbe, képzésekbe,

  • -

   nem áll fent a felelőssége harmadik felek felé a termék által okozott kárért,

  • -

   nem felel a vásárlók szerződésszegéseiért, kivéve ha jutaléka csökkentésével teszi felelőssé a megbízó, a szerződésszegésért egyébként nem felelős ügynököt.

A Versenytanács döntése

 • 77.

  A Versenytanács a Westel érvelésére tekintettel kiemeli, hogy az ügynöki szerződésekről szóló törvény a Tpvt. alkalmazását közvetlenül nem befolyásolja. Az említett törvény értelmében vett ügynöki szerződés versenyjogi értelemben nem élvez automatikus kivételt a 11. § alól. Az ügynöknek nevezett értékesítő versenyjogilag értékelhető független mozgásterét esetről esetre kell elbírálni.

 • 78.

  A Westel és a Fotex csoport, illetve a Fotex csoport és az aldealerek közötti kapcsolatot a maga komplexitásában, illetve történelmi alakulásában kell értékelni, tekintettel az áru/szolgáltatás sajátos jellegére is.

 • 79.

  A szerződő felek között hagyományosan ügynöki kapcsolat állt fen, amelybe azután kerültek viszonteladói elemek, hogy különféle megfontolásokból a Westel-nek nem fűződött érdeke ahhoz, hogy az ő könyvelésében szerepeljenek a raktáron levő készülékek. Nincs arra utaló jel az aktában, ami a szerződéses viszony versenyjogilag releváns (ügynökből független vállalkozássá alakulás) változtatásának szándékát mutatná.

 • 80.

  Nehezen képzelhető el, hogy ugyanazon partner, ugyanazon értékesítési pont egyik pillanatban ügynök, a másikban független kereskedő, attól függően, hogy post-paid vagy pre-paid szolgáltatás értékesítésében működik közre - akár ugyanaz az eladó.

 • 81.

  Az áru/szolgáltatás sajátos jellege abban mutatkozik meg, hogy a SIM kártya a Westel tulajdonában marad mindvégig, a feltöltőkártya viszonteladási ára a Westel szolgáltatásának díjával esik egybe (lásd bélyegek, egyéb telefon lebeszélhető kártyák), a készülék pedig csomagban van elhelyezve, külön nem kapható és ára a Westel által jelentősen támogatott. A partnerek alapvetően más vállalkozás szolgáltatását értékesítik, az egyéb áruk (telefon, kártya) ehhez szorosan, szervesen kapcsolódnak.

 • 82.

  Az aldealerek érdemi, ügynöki tevékenységüktől idegen üzleti kockázatot nem viselnek. A szerződéses kapcsolatban megjelenő viszonteladói elemek nem eredményezik a dealer, illetve aldealerek független kereskedői minőségét, azok a szolgáltatás sajátosságai miatt elfogadhatónak mondhatók.

 • 83.

  A Versenytanács megszüntető határozatát különösen a fizetési határidők, visszavásárlással kapcsolatos gyakorlat, a Domino csomagban levő készülék támogatott jellege, az üzletkialakítással járó beruházások összegére vonatkozó ügyféli előadásra támaszkodva hozta. Ebből következően nem kizárt, hogy a szerződéses kapcsolat ügynöki viszonynak történő minősítése a jövőben - változó szerződéses vagy tényleges helyzet esetén - módosulhat.

II. 2. A Keravill Rt. gazdasági erőfölénnyel való visszaélése

 • 84.

  A Tpvt. 22. § (1) bekezdése szerint gazdasági erőfölényben van az érintett piacon, aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására.

 • 85.

  A gazdasági erőfölény megállapításának kiindulópontja az érintett piac meghatározása. Ennek célja egy olyan áru vagy szolgáltatáskör, illetve földrajzi térség meghatározása, amelyben értékelni lehet az adott vállalkozás üzleti magatartásának versenyre gyakorolt hatását. A Tpvt. 14.§ (1) bekezdése szerint az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni. A (2) bekezdés szerint a megállapodás tárgyát alkotó árun túlmenően figyelembe kell venni az azt - a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel - ésszerűen helyettesítő árukat (keresleti helyettesíthetőség), továbbá a kínálati helyettesíthetőség szempontjait. A (3) bekezdés a földrajzi piac meghatározásához ad támpontokat: földrajzi terület az, amelyen kívül a) a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni, vagy b) az áru értékesítője nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni.

 • 86.

  A mobil piacon a szolgáltatók között, jóllehet számuk nem jelentős, érezhető verseny létezik. A GVH eddigi eljárásaiból nyert tapasztalatai alapján nem lehet azt vélelmezni, hogy a Westel gazdasági erőfölényben lenne a kiskereskedelmi szolgáltatások piacán.

 • 87.

  A Versenytanács álláspontja szerint ahhoz, hogy egy egyébként nem erőfölényes vállalkozás valamely ügyletei vonatkozásában erőfölényesnek legyen tekinthető, szükséges ezen ügyletek kapcsán egy elkülönülő al-piac, utópiac létének bizonyítása, illetve az állítólagosan erőfölényes vállalkozás egyébként is erős piaci pozíciója mellett, a termékek olyan speciális tulajdonsága, vagy egyéb olyan körülmények léte, melyek az egyébként létező helyettesítő áruk vásárlására való átállást adott esetben objektíve jelentősen elnehezítik, vagy lehetetlenné teszik. Ilyen elkülönülten kezelhető másodlagos piacot jelen ügyben nem lehetett azonosítani.

 • 88.

  Való igaz, hogy az aldealerek nehezen tudnak kilépni a Keravillal fennálló üzleti kapcsolatból, mivel

  • -

   nagy összegű beruházásokat kell eszközölniük (nem ők tervezik, mégis ők fizetik, felmondás esetén nem kapják vissza az árát) - a Westel szerint a beruházások 3-4 év alatt térülnek meg;

  • -

   a felmondás után két évig nem folytathatnak hasonló tevékenységet (ellenkező esetben kártérítésre kötelezhetők).

 • 89.

  Nem lehet azonban megfeledkezni arról, hogy az aldealer a fenti kondíciók ismeretében döntött a szerződés megkötéséről. A tartós üzleti kapcsolatot eredményező szerződések esetében mindig felvethető valamelyik fél kiszolgáltatottsága, e helyzetet azonban a versenyjog önmagában nem minősíti gazdasági erőfölénynek. Ezzel ellentétes jogértelmezés a gazdasági kapcsolatok instabilitásához vezetne. A szerződés által létrehozott kötelemből eredő jogosultságok-kötelezettségek nem eredményeznek automatikusan olyan függetlenséget, amely a Tpvt. 21. § értelmében gazdasági erőfölény megállapításához vezetnének. Nincs szó különösen akkor erőfölényről, ha a szerződésben foglalt valamely rendelkezésből fakad a máshoz fordulás korlátozása vagy kizárása. A gazdasági erőfölény objektív, a piac szerkezetéből, nem pedig felek által szabad akaratukból megkötött szerződés egyes rendelkezéseiből levezetendő jogi kategória Szem előtt kell azt is tartani, hogy a versenyjog végső soron a fogyasztói jólétet védi, nem pedig az értékesítési láncban kereskedői-közvetítői vállalkozások üzleti érdekeit.

 • 90.

  A határozat elleni jogorvoslatot a Tpvt. 83. § biztosítja.

Budapest, 2003. október 21.


Jegyzetek

 • :: d1e798

  Commission Guidelines on Vertical Restraints (2000/C 291/01)