A GVH Közszolgálati kommunikációs Irodája egyik fontos célkitűzésének tekinti, hogy a versenyjog, a versenypolitika, illetve a piacelmélet témakörében megjelent, nemzetközileg elismert fontosabb szakkönyvek magyar nyelven is elérhetővé váljanak a GVH által megcélzott felhasználói célcsoportok számára. Mivel jelenleg csak ezek szűk választéka áll a témával foglalkozó szakemberek és az érdeklődők rendelkezésére, kiadásuk hozzájárul a szakmai közélet fejlesztéséhez is. A fordítások nemcsak hiánypótló jellegük miatt bírnak meghatározó jelentőséggel, de a GVH azt is biztosítani kívánja, hogy a fordítások a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a versennyel kapcsolatos közgazdasági és jogi terminológia megfelelő használatával készüljenek el. A szóba jöhető szakkönyvek kiválasztásakor a GVH Közszolgálati kommunikációs Irodája elsősorban azt tartja szem előtt, hogy a magyar nyelven kiadásra kerülő művek áttekintő képet adjanak a versenyjog és versenypolitika - általános jellegű vagy valamely ágazatot, piacot érintő - aktuális kérdéseiről mind jogi, mind közgazdasági szempontból, valamint tartalmazzák azokat a fontos jogeseteket is, amelyek alapjait jelentik a nemzetközi gyakorlatnak. Fontos szempont volt, hogy a kiadvány nemzetközileg is elismert legyen és ott is hasonló felhasználói körök forgassák. A GVH a gondozásában vagy közreműködésével megjelent magyar nyelvű szakkönyveket eljuttatja könyvtárakba, valamint a versenyjoggal a gyakorlatban is kapcsolatba kerülő bíróknak, egyetemi oktatóknak stb., illetve kereskedelmi forgalomban is elérhetővé teszi.

A GVH a saját gondozásában megjelentetett magyar nyelvű szakkönyv-fordítások mellett támogatásával segíti a másoktól érkező, szakkönyv megjelentetésére irányuló pályázati kezdeményezéseket is. Ezekről a Támogatott programok menüpontban találhat információt.

 

Év

Szerző

Cím

Könyvborító

Megvásárolható

 

2014

 

Kommentára a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez

 

Könyvborító

 

2011

Simon Bishop és Mike Walker

Az európai közösségi versenyjog közgazdaságtana

Könyvborító (272 KB)

 

2010

Richard Whish

Versenyjog

 

 

2008

William W. Lewis

A termelékenység ereje: Gazdagság, szegénység és a globális stabilitás fenyegetettsége

Könyvborító (360 KB)

Könyvesboltok (46,6 KB)

2007

Massimo Motta

Versenypolitika - Elmélet és Gyakorlat

Könyvborító (438 KB)