Prenotifikáció

A prenotifikáció, azaz az előzetes egyeztetés célja, hogy a bejelentésre kötelezett számára lehetőséget teremtsen az összefonódás-bejelentés szakmai kérdéseiben történő egyeztetésre a GVH munkatársaival. Az előzetes egyeztetés igénybevétele jelentős idő és költség megtakarítással járhat a vállalkozások számára. Az előzetes egyeztetés akkor tud érdemben hatékony lenni, és a GVH munkatársai akkor tudnak személyesen rendelkezésre állni, ha már egy alaposan előkészített bejelentési űrlap-tervezet áll rendelkezésre, amely alapján felmerülő végső szakmai kérdésekben kell támogatást nyújtani a bejelentőnek.

További információ:

Mire kell figyelnem?

Bejelentési kötelezettség

Cég vásárlására vonatkozó tranzakciót be kell jelenteni a GVH-hoz, amennyiben a fúzióban érintett vállalkozáscsoportok előző évi magyarországi együttes nettó árbevétele meghaladja a 20 milliárd forintot, és van legalább két olyan érintett vállalkozáscsoport az összefonódás során, amelyeknek nettó árbevétele külön-külön 1,5 milliárd forint felett van.

A fenti eseten túl lehetősége van az összefonódás önkéntes bejelentésére is, amennyiben a fúzióban résztvevő vállalkozáscsoportok előző évi magyarországi együttes nettó árbevétele nem éri el a fenti küszöbszámokat, ugyanakkor meghaladja az 5 milliárd forintot, és valószínűsíthető, hogy az összefonódás valamely érintett piacon a verseny jelentős csökkenésével járhat.

Végrehajtási tilalom

  • Amennyiben a GVH felé bejelentés-köteles cégvásárlás van folyamatban, akkor a GVH tudomásulvételéig, vagy az engedélyező döntésig nem hajtható végre a tranzakció, azaz nem gyakorolhatóak a megvásárolt cég, illetve vállalkozásrész felett az irányítási jogok. Ez azt jelenti, hogy a GVH döntéséig nem gyakorolhatóak többek között a szerzett szavazati jogosultságok, a vezető tisztségviselők kijelölésére vonatkozó jogok sem.
  • A GVH a végrehajtási tilalom esetleges megsértését kivizsgálhatja, és akár bírsággal is szankcionálhatja.
  • Felmentés kérhető a tilalom alól.
  • Nem vonatkozik ugyanakkor a végrehajtási tilalom azokra az összefonódásokra, amelyek bejelentésére önkéntes alapon van lehetőség. A végrehajtás azonban azzal a kockázattal jár, hogy a GVH az összefonódás vizsgálatára a végrehajtást követő 6 hónapon belül eljárást indíthat, és indokolt esetben akár a megszerzett irányítás megszüntetését is előírhatja.