A GVH által alkalmazott legfontosabb anyagi jogi és eljárásjogi szabályok

Magyar piacra irányadó szabályozás

Versenyjog

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Eljárási jog

Ágazati jogszabályok

Az Európai Unió jogi aktusai

Szerződés az Európai Unió működéséről (EUMSz.)

Versenykorlátozó megállapodások, erőfölénnyel visszaélés

részletek 

részletek 

Csoportmentességi rendeletek

részletek

részletek

részletek

részletek

részletek

Fúziókontroll

részletek

részletek

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

részletek

részletek 

részletek 

részletek 

részletek

részletek

Versenyjogi rendelkezések megsértésén alapuló kártérítési keresetek

részletek