A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa évek óta közzéteszi az általa alkalmazott egyes jogszabályhelyek értelmezését segítő elvi jelentőségű döntéseinek releváns részeit. A GVH Versenytanácsa ezzel a jogkeresők számára kíván segítséget nyújtani, iránymutatást adva a jogalkalmazáshoz, elősegítve a jogkövető megatartás tanúsítását. Az elvi jelentőségű döntések értelemszerűen nem kötik ugyanakkor a bíróságokat. Az egyes jogszabályhelyekhez kapcsolódó tömör megfogalmazású elvi megfontolások maradéktalan megértéséhez és megfelelő értelmezéséhez az állásfoglalás alapját képező versenytanácsi határozat indokolásának részletes ismerete is szükséges lehet. A Versenytanács a jogértelmezés alakulásának függvényében elvi jelentőségű dötéseit időszakonként felülvizsgálja, illetve bővítheti is.