A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 2022. január 1-jétől érvényes módosítása kötelezettséget állapít meg a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) számára. A Tpvt. 43/N. § (4) bekezdése szerint „A 43/J. § (2) bekezdésének sérelme nélkül a Gazdasági Versenyhivatal honlapján évente közzéteszi az (1) bekezdés b) pontja szerint kiállított hatósági bizonyítványban megjelölt összefonódással érintett piacok listáját.”.

Azt, hogy milyen szempontok és elvek mentén teljesíti a GVH törvényi feladatát, a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének a hatósági bizonyítványban megjelölt összefonódással érintett piacok listájának évente történő közzétételéről szóló 1/2022. közleménye (1/2022. Közlemény) tartalmazza.

Az 1/2022. Közlemény mellékletei szerinti listák az alábbiakban érthetőek el, a listákon a  hatósági bizonyítvánnyal tudomásul vett összefonódás-bejelentésekben alkalmazott érintett piac opciók kerültek feltüntetésre. Az „A Lista” a joggyakorlattal rendelkező piacok listája, míg a „B Lista” a joggyakorlattal nem rendelkező piacok felsorolását tartalmazza.

A Lista  (2023. év)
B Lista  (2023. év)

Archív piaclisták

Emellett a GVH a 1/2022. Közlemény 17. pontjának megfelelően 2024-től kezdődően az éves listával egyidejűleg ún. gördülő listákat is közzétesz, amelyek jelenleg a 2022-ben és 2023-ban hatósági bizonyítvánnyal tudomásul vett összefonódás-bejelentésekben alkalmazott érintett piac opciókat tartalmazzák.

Gördülő A Lista 
Gördülő B Lista