ECN logó

Az Európai Unió tagállamainak versenyhatóságai, valamint az Európai Bizottság együttműködik egymással az Európai Versenyhatóságok Hálózatán belül (European Competition Network, ECN) a versenykorlátozó megállapodások (EUMSZ 101. cikk), a gazdasági erőfölénnyel való visszaélések (EUMSZ 102. cikk), valamint a fúziós ügyek vizsgálata során az európai versenyjog hatékony és következetes érvényesítése érdekében.

2002. december 16-án, az 1/2003/EK rendelet elfogadásának napján, a Tanács és az Európai Bizottság közös nyilatkozatot adott ki az ECN működésére vonatkozóan. A nyilatkozat célja alapvetően, hogy meghatározza a hálózat alapját képező elveket, valamint a hálózat működésére vonatkozó politikai szándékot.

A hálózattal kapcsolatos további információ a Bizottság honlapján érhető el.