ECN logó

Az Európai Unió tagállamainak versenyhatóságai, valamint az Európai Bizottság együttműködik egymással az Európai Versenyhatóságok Hálózatán belül (European Competition Network, ECN) a versenykorlátozó megállapodások (EUMSZ 101. cikk), a gazdasági erőfölénnyel való visszaélések (EUMSZ 102. cikk), valamint a fúziós ügyek vizsgálata során az európai versenyjog hatékony és következetes érvényesítése érdekében.

2002. december 16-án, az 1/2003/EK rendelet elfogadásának napján, a Tanács és az Európai Bizottság közös nyilatkozatot adott ki az ECN működésére vonatkozóan. A nyilatkozat célja alapvetően, hogy meghatározza a hálózat alapját képező elveket, valamint a hálózat működésére vonatkozó politikai szándékot.

A hálózattal kapcsolatos további információ a Bizottság honlapján érhető el.

Az ECN 2010 januárjában jelentette meg az "ECN Brief" hírlevél első számát azzal a céllal, hogy tájékoztatást nyújtson a hálózat és tagjainak tevékenységéről. A kiadvány az Európai Unió nemzeti versenyhatóságainak és az Európai Bizottság Versenyügyi Főigazgatóságának közleményeit állítja össze. Az ECN Brief tartalma nem kötelező erejű, nem tükrözi egyetlen hatóság hivatalos álláspontját sem, tájékoztató jellegénél fogva nem minősül szakmai vagy jogi tanácsadásnak. Az ECN Brief számai elektronikus formában a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján érhetőek el: ECN Brief