A GVH nemcsak egyes vállalkozás(ok) magatartásának vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárások lefolytatásával léphet fel a verseny védelme érdekében, hanem lehetősége van egy ágazat vagy egy piac versenyfolyamataival kapcsolatos általános tájékozódásra is. A versenytörvény felhatalmazza ugyanis a GVH elnökét ágazati vizsgálat elrendelésére, ha az adott ágazatban a piaci folyamatok a verseny sérülésére, torzulására utalnak. A vizsgálat során a piaci szereplőktől összegyűjtött információk részletes elemzésének eredményeként jelentés készül, amely később a GVH további tevékenységeinek (konkrét versenyfelügyeleti eljárásnak, illetve versenypártolási tevékenységnek) is alapjául szolgálhat. Az ágazati vizsgálat intézménye az európai gyakorlatban sem ismeretlen, az Európai Bizottság is élhet ezzel az eszközzel egy adott piac (ágazat) versenyproblémáinak átfogó feltárása érdekében.