A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásaiban az érintett vállalkozások képviselői – a versenytörvény rendelkezései szerint – jogosultak betekinteni a hivatali ügyeik nyomán keletkezett iratokba, valamint azokról másolatokat készíteni, vagy külön díjazás ellenében azokról másolatokat, vagy hiteles másolatokat készíttetni, és az adott ügyben felhasználni.

A GVH az iratbetekintés lehetőségét főszabályként – a GVH kapcsolattartási tájékoztatójában foglaltakkal összhangban – online formában, a Virtuális adatszobán keresztül biztosítja.

A személyes iratbetekintés kizárólag az 50MB-ot meghaladó méretű, vagy korlátozottan megismerhető adatokat tartalmazó dokumentumok tekintetében, valamint az online adatszoba elérhetőségének technikai akadályai esetén lehetséges.

Részletes tájékoztatás található a GVH honlapján az iratbetekintési jog versenyfelügyeleti eljárás versenytanácsi szakaszában való gyakorlásáról szóló tájékoztatóban.