Általános tájékoztatás a Kartell-chat működéséről

Mi is az a Kartellchat?
 1. Egy olyan anonim információs csatorna, amelynek zárt rendszere  lehetőséget biztosít arra, hogy a Gazdasági Versenyhivatal munkatársaival bárki anonim módon osszon meg információkat vélt vagy valós versenyjogi jogsértésre alkalmas versenykorlátozó megállapodások tekintetében. A Kartellchat anonim jellegére tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal munkatársai annak használatával összefüggésben nem kezelik a felhasználók személyes adatait.

 2. FONTOS!
  A Kartellchat alapvetően információforrás a Gazdasági Versenyhivatal számára. A Kartellchatre-re feltöltött információk, dokumentumok nem kötelezik a Gazdasági Versenyhivatalt a Tpvt. szerinti panaszos, bejelentéses, vagy versenyfelügyeleti eljárás lefolytatására.

 3. Amennyiben az üzenet egyéni jog- vagy érdeksérelem orvosolására irányul és az adott bejelentés tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal előtti eljárásban a bejelentő ügyfélképességgel rendelkezne, azonban az eljárást lezáró döntés bírósági felülvizsgálatát nem kérte a bíróságtól a Tpvt.-ben rögzített határidőn belül, az üzenet érdemi vizsgálat nélkül zárásra kerül. A chat nem a konkrét ügyben ügyfélképességgel rendelkező személyek jogérvényesítésének a helyettesítésére szolgál.

Hogyan indítható a Kartellchat, hogyan indul a beszélgetés?
 1. Rövid regisztráció keretében egy felhasználói név és egy jelszó segítségével bárki tud saját chat felhasználói fiókot regisztrálni. Ezt követően minden kommunikáció ezen, saját chat fiókon keresztül történik.  Fontos a felhasználónév és jelszó megjegyzése, mert ezt követően csak ezzel lehet belépni a létrehozott fiókba. Bár az „elfelejtett jelszó” funkció működik, a rendszer csak a megadott e-mail címre küldi ki az új jelszót, az e-mail cím ebben az esetben sem kerül eltárolásra. Amennyiben az e-mail címet nem tudja megadni, úgy új fiók létrehozása szükséges.

 2. A felhasználó a bejelentkezést követően az „Új téma” gombra kattintva írhat üzenetet és csatolhat mellékletként file-t, maximum 10 MB méretben.

 3. Az adott felhasználó által, egymástól eltérő tárgyban folytatott beszélgetések a témák szerint elkülönülnek, így amennyiben a már korábbi csevegéstől eltérő tárgyban kíván üzenni, akkor minden esetben „Új téma” megkezdése szükséges. 

 4. Figyelem!
  Tekintettel arra, hogy a felhasználó anonim módon jelentkezik be a Kartellchat-be, külön értesítést a válaszról nem kap, az üzenetek követése – azaz, hogy az üzenetre érkezett-e válasz a Gazdasági Versenyhivataltól – a felületen történő ismételt bejelentkezéssel ellenőrizhető. Fontos a kapott felhasználónév és jelszó megjegyzése, mert ezt követően csak ezzel lehet belépni a létrehozott fiókba.

Kivel „beszélget” az, aki üzenetet ír?
 1. A chat zárt felületként működik, csak a Gazdasági Versenyhivatal kijelölt szakemberei férnek hozzá a beszélgetésekhez. A chatelők (üzenetküldők) a Gazdasági Versenyhivatal kijelölt munkatársával kerülnek kapcsolatba.

Milyen időszakban vehető igénybe a Kartellchat?
 1. A chat használata (regisztráció, kommunikáció) napi 24 órában biztosított minden adatközlő számára. A Gazdasági Versenyhivatal munkatársai a chat-kommunikációban munkanapokon 8-17 (pénteken 8-14) óra között vesznek részt.

Láthatja-e más az üzeneteket?
 1. Nem. Minden felhasználó csak a saját fiókjában kezdeményezett és folytatott csevegéseket láthatja. A felhasználók csak üzenetküldési, üzenetolvasási és file feltöltési jogokkal rendelkeznek a felületen.

Mi lehet jellemzően az üzenetküldés tárgya?

A Tpvt. 11. § (1) bekezdése szerint tilos a vállalkozások közötti megállapodás, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy okozhatja. Ez jellemzően lehet:

 • Amikor a versenytársak rögzítik áraikat, vagy az ár egyes elemeit, ha minimális árakat vagy standard árszámítási képletet határoznak meg, ha döntenek a különböző termékek között alkalmazandó árkülönbségekről, ha egységesítik, vagy éppen megszüntetik az árkedvezményeket,

 • Amikor a versenytársak a piac valamilyen felosztásáról állapodnak meg valamilyen kritérium alapján, történjen ez akár földrajzi terület, idő, termék vagy meghatározott ügyfélkör szerint,

 • Ha a vállalkozások a megtermelt/értékesített mennyiségben vagy kapacitásaikban, illetve ezek korlátozásában állapodnak meg,

 • Versenytárgyalásokon, közbeszerzési eljárásokon és más pályázatokon való – versenytárs ajánlattevők közötti – összejátszás,

 • Stratégiai, különösen a jövőre vonatkozó információk (pl. tervezett árazás, tervezett stratégiai lépések, stb.) megosztása versenytársakkal, versenytársak között,

 • Versenytársak közötti szakmai találkozó, ahol egy új jogszabály kapcsán követendő jövőbeli magatartásokról, stratégiákról egyeztetnek a felek,

 • Viszonteladók számára kötelezően alkalmazandó fogyasztói árak vagy minimum árak meghatározása és előírása, vagy ajánlott fogyasztói árak alkalmazásának kikényszerítése,

 • Internetes viszonteladás teljes tiltása vagy korlátozása a viszonteladók számára.

Miben más a chat, mint a Tpvt. szerinti bejelentés, illetve panasz?
 1. A bejelentésnél kiemelten fontos, hogy a Tpvt. szerinti bejelentő már a bejelentésben rendelkezésre bocsásson minden olyan tényt, adatot, információt, amely alapján az érdemi vizsgálat lefolytatható. A Kartellchat esetében a Gazdasági Versenyhivatal kijelölt munkatársával folytatott kommunikáció keretében a bejelentésre tekintettel a folyamat célirányos lehet.

 2. A bejelentőt a Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatja a bejelentésre tekintettel megtett intézkedésekről, a chat esetében visszajelzést nem, vagy csak indokolt esetben ad a Hivatal.

 3. Panasz esetében a Gazdasági Versenyhivatal abban az esetben jelez vissza a panaszosnak, amennyiben a panaszos beazonosítható és a panasz alapján versenyfelügyeleti eljárás indult. Ezzel ellentétben a chat egy olyan, információ bejelentésére szolgáló csatorna, ahol az anonimitás a rendszer funkciójához igazítva, a bejelentő (felhasználó) részére teljes mértékben biztosított.A Kartellchat szolgáltatása nem tud segítséget nyújtani:
 • állásfoglalási és mentesülési kérésekben,

 • a Tpvt. 11. §-án kívüli egyéb versenyjogi jogsértésekben, valamint

 • a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe nem tartozó kérdésekben.

 1. Fontos!
  Senki sem szereti, ha kéretlen (spam) üzenetekkel árasztják el, ez az oldal sem ezt a célt szolgálja. Az ilyen jellegű üzeneteket és az ahhoz kapcsolódó felhasználót azonnal kizárjuk. A nyilvánvalóan rosszhiszemű, döntően valótlan információt közlő üzeneteket és az ahhoz kapcsolódó felhasználót azonnal kizárjuk!