Vj-4/2003/54.uv.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (Budapest) ellen fogyasztók megtévesztése miatt indult eljárás kapcsán folytatott utóvizsgálat tárgyában tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A jelen határozattal szemben jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Vj-4/2003/45. számú határozatában megállapította, hogy a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. Head & Shoulders korpásodás elleni samponjának 2002. és 2003. évben folytatott televíziós reklámozása alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére. E magatartás további folytatását a Versenytanács a határozat kézhezvételétől megtiltotta, illetve az eljárás alá vonttal szemben bírságot szabott ki.

  A határozat indokolása részletesen ismertette a versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált reklámfilmet és azt, hogy az miért ütközik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8.§-a (2) bekezdésének a) pontjába.

 • 2.

  A vizsgáló a Tpvt. 76.§-a (1) bekezdésének b) pontja alapján utóvizsgálatot tartott annak ellenőrzésére, hogy az eljárás alá vont eleget tett-e a Versenytanács érdemi határozatában előírt kötelezettségnek.

  Az utóvizsgálati jelentésben rögzítésre került, hogy a reklámfilm a Versenytanács határozatát követően módosított formában került sugárzásra. A változások a reklám közben elhangzó állításokat érintette, a reklám képi megjelenését nem.

  A vizsgáló szerint a határozatot követően a reklámüzenet megváltoztatására sor került, s ezért végrehajtás elrendelését nem indítványozta.

 • 3.

  Mint arra érdemi határozatában is utalt a Versenytanács, egy reklám üzenete a reklám összhatása alapján állapítható meg. A reklám egésze változik akkor, ha a reklám lényege, a fogyasztóknak szóló üzenete a reklám összhatását meghatározó egyes elemek lényegesnek minősíthető változása által módosul. Ennek megfelelően egy reklám, illetőleg egy reklám üzenetének a módosítása olyan módon is végrehajtható, hogy a reklám képi megjelenítése nem változik, miközben a szóbeli közlésekben változás következik be, de úgy is, hogy a képi megjelenítés módosulása mellett változatlanok a szóbeli közlések. Mindkét esetben az állapítható meg, hogy az adott vállalkozás egy új eszközt, egy új reklámot alkalmaz a fogyasztói döntések befolyásolására.

  Figyelemmel a fentiekre a Versenytanács szerint az eljárás alá vont eleget tett az érdemi határozatban foglaltaknak, a versenyfelügyeleti eljárás tárgyát képező reklámot a határozat kézhezvételét követően nem sugározta. A módosított tartalmú, a versenyjogi megítélés szempontjából újnak minősülő reklám versenyjogi megítélésére ennek megfelelően csak egy külön versenyfelügyeleti eljárás keretében kerülhetne sor.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 76.§-a (3) bekezdésének a) pontja alapján az utóvizsgálatot megszüntette.

 • 4.

  A jelen határozattal a Tpvt. 77.§-ának (1) bekezdése értelmében nem minősül érdemi határozatnak, ezért vele szemben jogorvoslatnak nincs helye.

Budapest, 2004. január 12.