Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-174/2004/32

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az ALEX Kft. ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozás a határozat kézbesítéstől számított 30 napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján versenyfelügyeleti eljárást indított annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a Tpvt. 8. § (2) bekezdésébe ütköző magatartást tanúsított-e az "AZ ELEKTA Olimpikonjai" szlogennel megjelentetett hirdetésével, melyek szerint termékei előleg és kamatmentes hitelkonstrukció keretében voltak megvásárolhatók.

II.

 • 1.

  A Kft. 2002-ben kötött megállapodást az ELEKTA Rt-vel az ELEKTA márkanév, valamint az ELEKTA lánc által üzemeltetett üzletek átvételéről. Jelenleg négy, az eljárás alá vont fióktelepeként feltüntetett üzlet tartozik a budapesti lánchoz, továbbá az eljárás alá vont vállalkozással, mint áruszállítóval, egy váci üzlet áll kapcsolatban.

  1.1. A magyar piacon 1994 óta jelen lévő ALEX Kft. fő tevékenységi köre az iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem. Tevékenységén belül háztartási, műszaki cikkeket forgalmaz, ide értve az ún. fehér árukat, azaz a háztartási gépeket, továbbá az ún. barna árunak nevezett szórakoztató elektronikai termékeket, valamint különböző kisgépeket.

  A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az iparcikk jellegű vegyes üzletek számának országos növekedése 3%-os. Az országban üzemelő 4899 boltból, 1051 bolt található Budapesten.
  Az eljárás alá vont vállalkozás versenytársainak minősülnek tágabb értelemben a budapesti műszaki kereskedelmi piac szereplői, míg szűkebb értelemben azon kis boltláncok is, amelyek ugyan korlátozottabb a választékkal állnak a vásárlók rendelkezésére, azonban részükre további kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtanak.

  1.2. Az eljárás alá vont vállalkozás iparcikk kiskereskedelmi tevékenysége kiegészítéseként ügynöki tevékenységet is folytat, minek megfelelően termékei értékesítésekor áruhitel konstrukciók igénylésének lehetőségét kínálja Budapesten és környékén, továbbá Vácott és vonzáskörzetében. Nevezett vállalkozás az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-vel (OTP Bank Rt.) kötött megállapodás alapján volt jogosult áruvásárlási kölcsön értékesítésére.

  1.3. Az eljárás alá vont a 842.000 példányban megjelenő ingyenes Budapesti Piac - Országos Információs Hetilapban (a továbbiakban: Budapesti Piac) "AZ ELEKTA Olimpikonjai" szlogennel jelentetett meg hirdetést, amely többek között azon közlést tartalmazta, hogy a fogyasztók az árut előleg és kamatmentes hitelkonstrukció keretében vásárolhatják meg.

  1.4. Az OTP Bank Rt-vel kötött szerződés értelmében fenti akció idején - 2004. augusztus és szeptember 15-e között - az OTP Bank Rt. akkor hatályos Hirdetmény kivonatának megfelelően, a hirdetettek szerinti feltételekkel igényelhettek kölcsönt a fogyasztók az eljárás alá vont üzleteiben értékesített árukra, melyek után 300 ezer Ft érték alatt, előleget sem kellett fizetni.
  Az eljárásban megjelölt időszakra vonatkozóan vizsgált reklám - mely korábban, és későbben is megjelent - az akció időtartama alatt 3 alkalommal került közzétételre a Budapesti Piac 2004. augusztus 4., 18., és 25-i kiadásaiban.

  1.5. Az áruhitel, amelyet szokásosan tartós fogyasztási cikkek és szolgáltatások érdekében vesz igénybe a fogyasztó, a fogyasztói kölcsön csoportjába tartozik.
  Az áruhitelek értékesítési helye hagyományosan a szerződött kereskedelmi partnerek üzlete.
  Az áruhitelt nyújtó bankok, pénzügyi vállalkozások nagy számban vesznek igénybe ügynökként kereskedőket. A bank, a kereskedő partner és az adós közötti háromirányú kapcsolat ugyanakkor bizonytalansági tényezőt jelent, melynek zavarai a pontos adminisztrációban, valamint a valós tartalmú és megfelelő időben történő információáramlásban okozhatnak problémákat.

III.

 • 2.

  A jelentés a Tpvt. 77. § j) pontja alapján, figyelemmel a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjának második fordulatára az eljárás megszüntetését indítványozta, az OTP. Bank Rt. azon közlésére tekintettel, hogy a Hirdetmény értelmében biztosította a reklámokban írt fizetési feltételeket.

IV.

 • 3.

  A Tpvt. 8. §-a (1) bekezdés szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.
  Ugyanezen cikk (2) bekezdésének c) pontja értelmében a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, a fogyasztó döntését befolyásoló körülményekről - így különösen a forgalmazási módról, a fizetési feltételekről, a kapcsolódó ajándékokról, az engedményekről, a nyerési esélyről - megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.
  A Tpvt. 9. §-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás alkalmas-e a fogyasztók megtévesztésére.

 • 4.

  Az érintett piacon valamennyi szereplő rendszeresen tesz közzé reklámokat, szervez akciókat. A tájékoztatások jellegük szerint - mint jelen esetben - lehetnek un. extrém ajánlatok, mint például 0% önrész, kamatmentes hitel, vagy alacsony THM.
  A műszaki cikkek piacát élénk verseny jellemzi. A kínálati piacon úgy a szupermarketek (például TESCO, Auchan) műszaki részlegei, mint ezen cikkek forgalmazására szakosodott áruházláncok (például Electroworld, Media Markt, Saturn), továbbá a kisebb méretű szakosodott magánboltok, és a márkakereskedő szakboltok jelentős reklámtevékenységet folytatnak a különböző méretű árengedményekkel, illetve ajándékakciókkal összefüggésben.
  Fenti piaci helyzetben az áru vásárlásakor a vételár kiegyenlítésének módjára, azaz áruhitel igénybevételére, illetve ezzel összefüggésben a kamat, és az előleg 0%-os mértékére vonatkozó tájékoztatás a fogyasztói döntés kialakulása szempontjából lényeges információ.

  A jelen eljárásban vizsgált magatartással (reklámmal) érintett szolgáltatás - melyről a reklámok információt közöltek - a lakossági ügyfelek részére nyújtott áruhitel igénybevételének anyagi terheivel és az előleggel kapcsolatos közlés folytán az áruhoz való hozzájutás fizetési feltételeivel voltak összefüggésben.

 • 5.

  A vizsgált tájékoztatás számszerű közlést tartalmazott az előleg és a kamat mértékéről, amely szerint a hitelkonstrukció igénybevételekor a fogyasztónak nem szükséges önerővel rendelkeznie, illetve kamatot sem kell fizetnie a hitelként rendelkezésére bocsátott összeg után.
  A vizsgálat által feltárt bizonyítékok alapján megállapítható volt, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által a Budapesti Piac c. lapban "Az ELEKTA Olimpikonjai" szlogennel - 2004. augusztus 4. és 25. között - közzétett reklámanyag előleg és kamatmentes áruhitel-konstrukciókra vonatkozó elemei a valóságnak megfelelő tájékoztatást tartalmaztak, minek alapján azok nem sértették a Tpvt. 8.§-ban foglalt rendelkezéseket.

  Fentiek alapján a Versenytanács megszüntette az eljárást a Tpvt. 77. § (1) bekezdés j. pontja alapján.

Budapest, 2006. június 27.