Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-5/2007/46.

Ikt. sz.: 5/2007/38.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az MTM-SBS Televízió Zrt. (Budapest) I. rendű eljárás alá vont, és az EuroVision Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) II. rendű eljárás alá vont, továbbá a Tele-For Médiaszolgáltató Kft. (Budapest) III. rendű eljárás alá vont ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indult eljárásban, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 73.§-a alapján meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács I. és II. rendű eljárás alá vontakkal szemben az eljárást megszünteti, egyben kötelezi az eljárás alá vontakat az alábbi vállalásaik teljesítésére:

Az EuroVision Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vállalja, hogy 2007. szeptember 1-től

 • a)

  Tájékoztatja a nézőket arról, hogy a kérdésre adandó válasz ismerete és az emeltdíjas betelefonálás nem feltétlen eredményez nyerést, oly módon, hogy a képernyőn minden nehézség nélkül olvasható futószövegben - és a játékszabályban is - megjelenik: "a telefonhívás nem garantálja a műsorba kapcsolást"
  A műsor teljes időtartama alatt folyamatos futószöveg az alábbi: "A hívás díja bruttó 300 Ft/hívás. Nem elég telefonálni, a helyes megoldás megfejtői közül a legszerencsésebbek kerülnek a műsorba, akik a műsorvezetőnek elmondott megoldás után nyerik meg a nyereményt. Ha kérdése van, hívja ügyfélszolgálatunkat a XXX-XXX-XXX-os telefonszámon. Sok szerencsét!".

 • b)

  A műsorvezető a játékban - minden új játék kezdetén - tájékoztatást ad arról, hogy minden híváskezdeményezés után fennáll a díjfizetési kötelezettség. Vállalja, hogy - műszaki hiba esetétől eltekintve - a betelefonáló a hívására nem kap foglalt jelzést.

 • c)

  A hívásonként fizetendő audiofix hívás bruttó díja a fogyasztók által minden nehézség nélkül olvasható betűnagysággal, folyamatosan megjelenik a képernyőn, oly módon, hogy a betű mérete legalább 15 pixel lesz.

 • d)

  A műsorba nem kapcsolt játékosok számára adott automata hangüzenet tartalmazza az audiofix hívás díját - "Ez egy 300 forintos hívás" -, valamint azt is, hogy a hívás díja akkor is fizetendő, ha a fogyasztó nem kerül adásba. Az elhangzott tájékoztatásnak összhangban kell lenni az a) pontban foglaltakkal.

 • e)

  A műsor során nem fog elhangozni olyan utalás, ami arra enged következtetni, hogy nincs betelefonáló fogyasztó.

 • f)

  A műsorvezető minden esetben részletesen tájékoztatni fogja a nézőket az éppen érvényes szabályról, a nyertesek kiválasztásának menetéről.

 • g)

  A műsor során közölt tájékoztatásban félreérthetetlenül elkülönül az alapnyeremény és a jack-pot.

Az MTM-SBS Televízió Zrt. vállalja, hogy 2007. szeptember 1-től csak olyan játékműsort sugároz, ami a fenti feltételeket maradéktalanul teljesíti, továbbá honlapján és teletext adásában részletesen ismerteti az EuroVision Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vállalásának a-c) pontjaiban felsorolt információkat

A versenytanács a Tele-For Médiaszolgáltató Kft.-vel szemben az eljárást megszünteti.

A végzés közlésétől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó jogorvoslati kérelem terjeszthető elő.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.