Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-39/2008/33

A Gazdasági Versenyhivatal a Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. (Bicske) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók döntésének tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított 2007. június 1. és 2008. március 13. között egyes sporteszközökre és sportruházati termékekre vonatkozó árkedvezményeiről a szórólapjain, illetve internetes honlapján adott tájékoztatásaiban.

A Versenytanács az eljárás alá vont által használt "az év terméke" jellegű reklámüzenete kapcsán az eljárást - jogsértés hiányában - megszünteti.

A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat 26.000.000.- (huszonhatmillió) forint bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.