Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-155-043/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Szűcs Ügyvédi Iroda (Budapest) által képviselt Bonafarm Zrt. (Budapest) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként érintett a szintén a Szűcs Ügyvédi Iroda (Budapest) által képviselt Herz Szalámigyár Zrt. (Budapest) - tárgyalás nélkül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács engedélyezi a Bonafarm Zrt. által a Herz Szalámigyár Zrt. vagyoni értékű jogait, ingóságait, készleteit és ingatlanait magába foglaló vállalkozásrész 100%-a feletti közvetlen irányítás megszerzésével megvalósuló összefonódást.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított tíz munkanapon belül fizessen meg további 12.000.000.- (Tizenkettőmillió) forint eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571 számú eljárási díjbevételi számlájára.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott keresettel.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.