Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-007-077/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Üstöki Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügynöki Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma tárgyában indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács elrendeli a 2009. augusztus 6-kelt Vj-7/2009/62. számú határozatának végrehajtását, amelynek keretében az Üstöki Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügynöki Kft. haladéktalanul köteles intézkedni annak érdekében, hogy a Bors című lap két, egymást követő számában jelenjenek meg a határozatban foglaltaknak megfelelő tájékoztatások.

A Versenytanács az Üstöki Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügynöki Kft-t végrehajtási bírság megfizetésére is kötelezi. A végrehajtási bírság napi összege e végzés kézhezvételét követő 30 napban napi 20.000 (azaz húszezer) Ft, azt követően a kötelezettség teljesítésének igazolásáig napi 30.000 (azaz harmincezer) Ft.

A végrehajtási bírságot a kötelezett vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatal bírságbevételi számlájára köteles megfizetni. A tárgyhónapban felmerült végrehajtási bírság a hónap utolsó napján esedékessé válik.

Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt jelen végzéssel szemben végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.