Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/010-050/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. F. G. ügyvéd (Oppenheim Ügyvédi Iroda) által képviselt MTM-SBS Televízió Zrt. (Budapest) és a dr. F. G. ügyvéd (Oppenheim Ügyvédi Iroda) által képviselt INTERAKTÍV Televíziós Műsorkészítő Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.