Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/153-397/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. F. G. ügyvéd (Oppenheim Ügyvédi Iroda) által képviselt Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Hamburg, Németország) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban - amelyben további ügyfélként részt vesz a szintén dr. F. G. ügyvéd által képviselt Východoslovenské stavebné hmoty a.s. (Bodvou/Torna, Szlovák Köztársaság) - tárgyalás tartását követően meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács a Holcim Auslandbeteiligungs GmbH irányítás szerzését a Východoslovenské stavebné hmoty a.s. felett azzal az előzetes feltétellel engedélyezi, hogy a Holcim Auslandbeteiligungs GmbH és a Východoslovenské stavebné hmoty a.s. a határozat kézbesítését követő kilenc hónapon belül értékesíti a DTG Optimus Kft.-ben meglevő üzletrészeit a CTR Holding GmbH, [...] számára, ezzel biztosítva, hogy a CTR Holding GmbH egyedüli irányítást szerezzen a DTG Optimus Kft felett.

Kötelezi továbbá a Versenytanács az ügyfeleket, hogy CTR Holding GmbH irányításszerzésének napjától számított öt éven keresztül biztosítsák cement szállítását a DTG Optimus Kft. számára a jelen határozat mellékletében meghatározott feltételekkel.

A kérelmező köteles továbbá a szállítási szerződés teljesítéséről évente összefoglaló jelentést készíteni és azt a Gazdasági Versenyhivatal részére a szerződés hatályba lépésének napjától számított első év lejártát követő harminc napon belül, majd ezt követően a szerződés hatályban léte alatt minden évben a fordulónaptól számított harminc napon belül benyújtani.

Kötelezi a Versenytanács a kérelmezőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül fizessen meg további 8.000.000.- (Nyolcmillió) forint eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571 számú eljárási díjbevételi számlájára.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.