Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj-49/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. B. B. Ügyvédi Iroda együttműködésben a K. T. S. Ügyvédi Irodával, Dr. B. B. ügyvéd által képviselt A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. , a bnt Sz. T. B. Ügyvédi Iroda, Dr. V. N. ügyvéd által képviselt FHB Ingatlan Zrt. , a Landimpex Szolgáltató és Tanácsadó Kft. és a Pátria CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt. eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésének e végzés foganatosítására halasztó hatálya nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.