Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/121-022/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. P. T. ügyvéd (Pongrácz és Társai Ügyvédi Iroda) által képviselt Taxi 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Taxi 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • a Pesti Est című lap 2010. szeptember 15-i számában megjelentetett reklámban valótlanul tájékoztatta a fogyasztókat az általa telefonos rendelés esetén 2010. szeptember 16-tól alkalmazott viteldíj mértékéről,

  • 2009-ben és 2010-ben öt rádiócsatornán sugárzott reklámjaiban elhallgatta, valamint az általa, illetve az alvállalkozói által üzemeltetett taxikon elhelyezett reklámmatricákon elrejtette, hogy a népszerűsített 184 Ft/km mértékű viteldíj csak telefonos rendelés esetén kerül alkalmazásra.

A Versenytanács kötelezi a Taxi 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 500.000 Ft (ötszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.