Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj/74/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. Kovácsné dr. Z. Zsuzsanna ügyvéd által képviselt Euro-Asphalt Ltd. eljárás alá vont vállalkozás ellen a megtévesztő reklám és a jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésének e végzés végrehajtására halasztó hatálya nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.