Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/056/2010.
Iktatószám : Vj/056-35/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Sántha & Pozsgai Ügyvédi Iroda (Budapest,) által képviselt TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Zrt. (Gödöllő) eljárás alá vont vállalkozás ellen a gyógyszertárból vény nélkül kiadható gyógyszerek reklámozására vonatkozó szabályok, a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának, illetve a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa megállapítja, a TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Zrt. jogsértő reklámot alkalmazott, amikor a 2008 januárjától 2008. szeptember 10-ig a Saballo gyógyszertárból vény nélkül is kiadható gyógyszert nem az engedélyezett alkalmazási előírás alapján mutatta be, mivel a 2008 januárja és 2008. április 7. között alkalmazott szórólapján azt állította, hogy a Saballo megelőzésre is szolgál, illetőleg a 2008 januárja és 2008. szeptember 10. között szórólapjain azt állította, hogy a Saballo használatával hosszú távon biztosítható a jó közérzet és az időskori műtét is elkerülhető.

A jogsértés megállapítása mellett a Versenytanács kötelezi a TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Zrt.-t egymillió forint (1.000.000,-Ft) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresetlevélben lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, amely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.