Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/012-017/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. S. A. ügyvéd (Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda) által képviselt Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - tárgyalás mellőzésével - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • a 2010. november 25. és december 1., a 2010. december 2. és december 8., a 2010. december 9. és december 15., a 2010. december 16. és december 22., valamint a 2010. december 23. és december 29. közötti időszakra vonatkozó akciós kiadványaiban azt állította, hogy üzleteiben "6 éve a legjobb árak!" kerülnek alkalmazásra,

  • a 2010. december 30. és 2011. január 5. közötti időszakra vonatkozó akciós kiadványában azt állította, hogy üzleteiben "2011-ben is a legjobb árakkal várjuk Önöket!".

A Versenytanács kötelezi a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.-t 10.000.000 Ft (Tízmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.