Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/009-015/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az ifj. Nagy Andor ügyvezető által képviselt Vitaking Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Veszprém) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Vitaking Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009 augusztusa és 2010. szeptember 8. között az általa forgalmazott "Lactobacillus Acidophilus" kapszula étrend-kiegészítő termékének összetételét illetően valótlan adatokat közölt a terméket értékesítő internetes honlapján ( www.vitaminkiraly.hu ), továbbá a 2010. évi tavaszi termékkatalógusában, valamint a termék címkéjén, megsértve ezáltal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. §-a (1) bekezdésének ba) pontját.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Vitaking Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. betegség megelőzésére, gyógyítására vonatkozó tulajdonságot tulajdonított 2009 októbere és 2011. február 4. között az általa forgalmazott Cink rágótabletta étrend-kiegészítő termékének, a terméket értékesítő internetes honlapján ( www.vitaminkiraly.hu ), továbbá a 2010. évi tavaszi termékkatalógusában, amely magatartásával megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10. §-ának rendelkezéseit.

A Versenytanács megtiltja továbbá a Vitaking Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cink rágótabletta étrend-kiegészítő termékének a fentebb ismertetett kereskedelmi kommunikációk alkalmazásával megvalósuló, a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartása további folytatását a jelen határozat kézhezvételétől számított 8 nap elteltével.

A Versenytanács kötelezi továbbá a Vitaking Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 500.000 Ft (ötszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.